Varhaiskasvatuksen sähköiset asiointipalvelut

eDaisy
Varhaiskasvatuksen asiointipalvelu: varhaiskasvatushakemus, esiopetusilmoitus, muutosilmoitus, palvelusetelihakemus yksityiseen päiväkotiin

Daisy Family
Varhaiskasvatuksen hoitoaikavaraukset, yhteydenpito hoitopaikan ja vanhempien välillä. Lisätietoa Daisy Familystä.

Koulujen sähköiset asiointipalvelut

Wilma (tunnistautuminen omilla verkkotunnuksilla tai huoltajatunnuksilla)
Wilma on oppilashallinnon verkkopalvelu, joka sisältää koulun arkitoimintaa tukevia ominaisuuksia opettajille, oppilaille ja huoltajille. Toimintoja ovat mm. lukujärjestykset, tiedotteet, viestintä, arviointi, poissaolot, kokeet, läksyt, tapaamiskalenteri, lomakkeet ja kyselyt.
Wilmaa voi käyttää internetin selaimella (laaja versio) ja Wilma-sovelluksella (suppea versio). Wilma-sovellus on ladattavissa sovelluskaupasta.
Wilman käyttöönotto ja ensikirjautuminen tulee tehdä internetin selaimella, ennen sovelluksen käyttöönottoa.

Boksi (tunnistautuminen omilla verkkotunnuksilla)
Microsoft Office 365 palvelusta käytetään Seinäjoen opetuspalveluissa nimitystä Boksi. Boksi tarjoaa oppilaille ja opettajille käyttöön mm. OneDrive pilvitallennustilan sekä Office online-sovellukset, kuten Word, PowerPoint ja Teams.

Kouluun ilmoittautuminen
Lisätietoja löydät kouluun ilmoittautumisen sivulta.

Haku koulujen iltapäivätoimintaan
Lisätietoja löydät iltapäivätoiminnan sivulta.

Haku koulukuljetukseen
Koulukuljetukset järjestetään vain kunnan osoittamaan kouluun kuljetusehtojen täyttyessä. Erikoisluokille koulukuljetus (esim. kaksikielinen ja painotettu opetus) järjestetään vain julkisilla kulkuneuvoilla.
Kuljetushakemus ja lisätietoja koulukuljetuksista koulumatkojen ja -kuljetusten sivulta.