Äänestäminen europarlamenttivaaleissa 2024

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys Seinäjoella

Ennakkoäänestys toimitetaan Seinäjoella 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Lue lisää ennakkoon äänestämisestä (mm. kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkosuomalaisten äänestäminen)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä oleva äänioikeutettu henkilö voi äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua klo 8–16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa: p. 044 550 2438, 050 517 1496, 044 470 0301, 0400 815 499 .    

Lue lisää ennakkoon äänestämisestä

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivä su 9.6.2024
Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9:00–20:00.

Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle postissa saapuneeseen ilmoituskorttiin tai Suomi.fi -sivulle tulleeseen sähköiseen ilmoitukseen.

Äänestyspaikkojen nimet ja käyntiosoitteet

001 Keskusta, Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa, Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja, Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi, Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma-Hallila, Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä, Etelä-Pohjanmaan museo, Törnäväntie 23
007 Jouppi-Huhtala, Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä, Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki, Terästalo, Keikulinkuja 1
010 Nurmo keskusta, Pelttarin kokoustila, Nurmontie 22
011 Etelä-Nurmo, Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio, Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso, Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro, Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5
015 Kitinoja, Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Lue lisää vaalipäivänä äänestämisestä

Lisätietoja
keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Tulevia vaaleja:

Vuonna 2025 Alue- ja kuntavaalit (huhtikuu)
Vuonna 2027 Eduskuntavaali (huhtikuu)