Yleisavustusta myönnetään liikuntaseuran sääntömääräisen toiminnan tukemiseen. Yleisavustus myönnetään hakijalle noudattaen hyvinvointilautakunnan hyväksymää jakoperustetta. Liikuntaseuralle ei myönnetä avustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut vähintään vuoden pituisen tilikauden ajan.

Yleiset jakoperusteet

Anojan tulee olla rekisteröity paikallinen liikuntaseura, joka toimii Seinäjoen kaupungin alueella ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon. Anojan toiminnan on sääntöjen mukaan oltava pääasiassa liikuntaa.
Erityisestä syystä voidaan avustusta myöntää alueelliselle liikuntajärjestölle, mikäli se selkeästi tarjoaa toimintaa kaupungin alueella, eikä vastaavaa lajiseuraa ole kaupungissa.

Liikuntaseurojen yleisavustusten jaon arviontikriteerit

Määrälliset

 • toimintaan osallistuvien määrä/ jäsenmäärä
 • toiminnan laajuus (jaostojen määrät) ja säännöllisyys 
 • toiminnan rahoituksen tasapaino ja avustuksen tarve (palkkamenot, liikuntapaikkamaksut, toiminnan kulut ja tuotot)

Laadulliset

 • alle 18v. liikuntaryhmien määrä
 • soveltavan liikuntatoiminnan määrä
 • perheliikuntatapahtumien määrä
 • monipuolisen liikuntatoiminnan järjestäminen Seinäjoen alueella
 • valmentajakoulutukseen käytetyt kustannukset
 • sinettiseura tms. luokitus
 • seura tarjoaa mahdollisuuden kilpaurheilussa menestymiseen
 • toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus (toimintakertomus edell. vuodelta, toimintasuunnitelma ja tavoitteet)

Liikuntaseurojen kirjanpito

Kaupungin yleisavustuksia saavien liikuntaseurojen tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja asetuksen mukaisesti. Mikäli liikuntaseuran tileihin liittyy liiketoimintaa, on tileistä käytävä selville liikuntatoimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Hakuohje

Liikuntaseurojen yleisavustushakemukset on laadittava Timmi -järjestelmässä maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan määräaikaan jätetystä hakemuksesta.

Timmi-järjestelmä vaatii rekisteröitymisen ja seurojen/yhdistysten yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet hyväksyy järjestelmän operatiivinen käyttäjä. Ennen hyväksymistä ei hakemusta pysty täyttämään.

Ohje rekisteröitymisestä, käyttäjätunnuksen oikeuksien laajentamisesta ja avustushakemuksen jättämisestä löytyy Timmi-järjestelmän kirjautumissivulta ja kaupungin internetsivuilta

Hakemukseen tarvittavat liitteet

 • talousarvio (pakollinen hakemusta jättäessä)
 • toimintasuunnitelma (pakollinen hakemusta jättäessä)
 • toimintakertomus
 • tase
 • tuloslaskelma
 • tilin- / toiminnantarkastuskertomus

Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa seuraavat asiakirjat, mikäli niitä ei ole jo toimitettu aikaisemmin:

 • yhdistyksen säännöt
 • ote yhdistysrekisteristä
 • keskusjärjestön tai lajiliiton antama todistus jäsenyydestä
 • tai muu selvitys sidosryhmistä

Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää määräajan jälkeen.

Yleisavustuksen ja soveltavan liikunnan kohdeavustuksen hakuajasta tiedotetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin nettisivulla.

Yleisavustuksen jakopäätös

Hyvinvointilautakunta päättää yleisavustuksen jakamisesta erikseen nimettävän avustustyöryhmän esityksen mukaan. Kokouksen pöytäkirja on julkisesti nähtävillä ja se lähetetään tiedoksi kaikille hakijoille. Pöytäkirjaan merkitään avustusta saaneet seurat ja avustusmäärät.