Avustusta voi hakea seinäjokinen ammattimaisesti taidetta harjoittava henkilö. Myönnettävät summat ovat pieniä, eikä niitä ensisijaisesti myönnetä samalla henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena.

Hakeminen

Avustusta tulee hakea 31.1. klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi.

Hakemukseen voi lisätä kooltaan alle 2 Mt liitteitä.

Raportointi ja maksatus

Vapaamuotoinen raportti avustuksen käytöstä tulee toimittaa kulttuuritoimistoon sen vuoden marraskuun loppuun mennessä, jolloin avustus on myönnetty. Raportin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun hyvinvointilautakunnan päätös on lainvoimainen. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli raporttia apurahan käytöstä ei toimiteta tai avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.