Liikuntapalveluiden avustuksia ovat liikuntaseurojen yleisavustus ja kolmenlaiset kohdeavustukset. Voit tutustua tarkemmin avustuksiin vasemmalla olevien valikoiden kautta.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupungin talousarvioon määrärahan paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen ja päättää määrärahan jaosta liikuntaseuroille.

Avustusten haussa, hakemusten käsittelyssä, maksatuksessa ja käytön valvonnassa noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kaupungin taloussäännön edellyttämällä tavalla. Avustukset maksetaan seuran tilille.

Kaupunki valvoo lähinnä hyvinvointilautakunnan ja tilintarkastustoimen välityksellä, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja noudatetaan.

Kaupungin viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustusta hakeneille liikuntaseuroille ja järjestöille ilmoitetaan hyvinvointilautakunnan ja liikuntatoimenjohtajan päätöksistä kirjallisina.