Yhdistysten toiminta-avustusta voi hakea aktiivista kulttuurityötä tekevän seinäjokisen yhdistyksen perustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Avustusta ei myönnetä harrastus- ja virkistysmatkailuun, eikä Seinäjoen kaupungin omistamien/hallinnoimien tilojen vuokriin.

Hakeminen

Yhdistysten toiminta-avustusta tulee hakea maaliskuun viimeiseen arkipäivään (vuonna 2024 2. huhtikuuta), klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelma ja budjetti kuluvalle vuodelle.

Hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla alle 2 Mt kokoisia.

Raportointi ja maksatus

Raportointi tapahtuu liittämällä avustusvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös seuraavan vuoden avustushakemukseen. Mikäli avustusta ei seuraavana vuonna haeta, tulee kyseessä olevat liitteet toimittaa maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Toiminta-avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun hyvinvointilautakunnan päätös on lainvoimainen ja kaikki liitteet on toimitettu. Hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus periä avustus takaisin, mikäli avustuksen saaja ei toimita raporttia tai avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.