Kulttuuriavustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut vapaat ryhmät. Hakijan kotikunta on oltava Seinäjoki tai avustettava kohde suuntautua merkittävällä tavalla Seinäjoen kaupungin ja sen kulttuurielämän edistämiseen ja monipuolistamiseen. Eduksi on kaupungin tapahtuma-alueiden (esimerkiksi Törnävänsaari ja kansalaistori) luova käyttö.

Avustusmuodot ja hakuajat

Tammikuun viimeiseen arkipäivään mennessä
Taiteilija-avustus
Nuoren taiteenharrastajan avustus
Taiteen ja kulttuurin ammattiryhmien avustus

Maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä
Yhteisöavustus

Ympäri vuoden
Kohdeavustus                                                                                    

Avustuksia voi hakea vain kuluvalle vuodelle. Hakuajan jälkeen toimitettuja anomuksia ei käsitellä.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelujen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Seinäjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunta.

Kohdeavustukset myöntää kulttuuritoimenjohtaja.