Kyläkarnevaalit ovat kylä- ja kaupunginosatoimijoiden järjestämiä tapahtumia, joissa tuodaan esiin kauniit ja idylliset kylänraitit, persoonalliset kaupunginosat, lakeat peltomaisemat ja kylien sekä kaupunginosien kokoontumispaikat. Tarkoituksena on myös, että kylien ja kaupunginosien toimijat voivat tuoda omaa erityisosaamistaan ja kulttuuriperintöään esille. Kyläkarnevaalien sisältöjä voivat olla mm. työpajat, liikuntalajit, tonttitorit, kylän ja kyläyhdistysten esittely sekä muu alueelle ominainen toiminta.

Kyläkarnevaali meidän kylälle tai kaupunginosaan?

Kyläkarnevaalien toteuttajaksi voi hakea täyttämällä kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemuksen Timmi-järjestelmässä (https://varaukset.seinajoki.fi). Kerro hakemuksessa mitä, missä ja milloin tapahtuu ja miten tapahtuma tuo esiin teidän asuinalueenne parhaita puolia. Liitä hakemukseen myös tapahtuman kustannusarvio ja kerro, mihin avustussumma käytetään. Otsikoi kohdeavustushakemus seuraavasti: Kyläkarnevaali: Hakijatahon nimi.

Hakemuksen voivat jättää Seinäjoen kylien ja kaupunginosien eri yhteisöt (esimerkiksi kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset tai harrasteseurat, jotka toimivat alueellisesti). Myös aiemmin Kyläkarnevaaleja toteuttaneet toimijat voivat osallistua. Kulttuuripalvelut valitsee hakemuksista parhaiten hakuehtoja vastaavat ideat ja tukee yhdistystä/seuraa tapahtuman järjestämisessä avustuksella sekä viestinnällisesti.

Toivomme, että kyläkarnevaali…

  • ..tuo esiin asuinalueenne erityispiirteitä
  • ..on sisällöltään monipuolinen
  • ..edistää asuinalueenne toimijoiden välistä yhteistyötä
  • ..on kaikille avoin ja maksuton
  • ..kutsuu muut kaupunkilaiset ja matkailijat kylään
  • ..on järjestäjänsä näköinen