E-tjänster till småbarnspedagogiken

Sök till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen (Suomi.fi identifiering, på finska) – sökinfo och andra ansökningar

Vekaranetti – småbarnstjänsten för uträtta (Suomi.fi identifiering, på finska) Vårdtidsreserveringar, kommunikation mellan vårdplats och föräldrar, de anställdas elektroniska verktyg
Behöver du stöd för att använda systemet (på finska)

Inkomstutredning för småbarnspedagogik (Suomi.fi identifiering, på finska) Du kan meddela inkomstuppgifterna för att fastställa avgiften för småbarnspedagogik.

Ansökan om skjuts till förskoleundervisning
Ansökan om skjuts till förskoleundervisning görs med pappersblanketten, skriv ut och skicka den ifyllda blanketten per post till adressen: Seinäjoen kaupunki/Varhaiskasvatus, Sari Salmenoja, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Esikoulukuljetushakemus (på finska)

E-tjänster till skolor

Helmi (identifiera dig med din egen nätbankkod)
Verktyg i grundskoleutbildningens vardag, en tjänst för kommunikation mellan hem och skola
Stöd för användning av Helmi

Wilma (identifiera dig med din egen nätbankkod eller målsmans koder)
Används för ärenden relaterade till studier och kommunikation i Seinäjokis gymnasier

Boksi (identifiera dig med dina egna nätbankkoder)
Undervisningsväsen användar detta Office365-service.
Stöd för användning av Boksi

Skolanmälan
Tiden för skolanmälan till läsåret 2020-2021 har gått ut och det elektroniska formuläret har stängts. Tilläggsuppgifter finns på sidan för skolanmälan (på finska)

Ansökan till skolans eftermiddagsverksamhet
Ansökan till skolans eftermiddagsverksamhet 2020-2021, Också ansökningar som inkommit efter att ansökningstiden har gått ut beaktas, om det finns plats i grupperna, så du kan göra en sen ansökan (på finska) till eftermiddagsverksamheten.

Ansöka om skolskjuts
Kommande förstaklassister (hösten 2020) ansöker om skolskjuts elektroniskt (på finska).
Elever i klass 1-9: om ni ansöker om skolskjuts för vårterminen 2021, ta då kontakt erityispalvelut@seinajoki.fi.