Kysely seuroille ja järjestöille kaupungin tuki- ja yhteistyömuodoista – vastaa 31.3. mennessä

Kuvassa on kaksi naista istumassa penkeillä pöydän ääressä.
Seinäjoen kaupunki valmistelee tuleville vuosille kehittämissuunnitelmaa yhteistyöhön järjestöjen, yhdistysten ja seurojen kanssa. Valmistelutyön pohjalle kerätään tietoa järjestöjen kokemuksista kaupungin eri tuki- ja yhteistyömuodoista. Kerättyä tietoa ja valmisteilla olevaa kehittämissuunnitelmaa käsitellään yhteisessä kumppanuuspöydässä ensi syksyn aikana.

Kaupunkistrategiassa on kirjattu vuosille 2022–2029 yhdeksi tavoitteeksi arvostus ja tuki seura- ja järjestötyölle. Yhteistyössä järjestöjen, yhdistyksien, seurojen ja kaupungin eri palveluiden kanssa valmistellaan järjestöyhteistyön kehittämissuunnitelma tuleville vuosille (2025–2026). Kehittämissuunnitelman pohjalle kuullaan kaupungin järjestö- ja seuratoimijoita sekä kaupungin henkilöstöä. Maaliskuun ajan on auki järjestö- ja seuratoimijoille suunnattu kysely yhteistyökokemuksista kaupungin kanssa.

– Järjestöt, yhdistykset ja seurat ovat kohdanneet monenlaisia muutoksia viime vuosien aikana. On tärkeää kuulla miten järjestöt ovat kokeneet eri tuki- ja yhteistyömuodot kaupungin kanssa sekä millaisena nykyinen tilanne ja tulevaisuus näyttäytyy järjestö- ja seuratoimijoille. Palautteen ja tiedon pohjalta voimme yhdessä keskustellen asettaa tavoitteita keskinäisen yhteistyömme kehittämiselle, toteaa järjestötyönkoordinaattori Katja Kivioja.  

Järjestöille, yhdistyksille ja seuroille suunnattu kysely kaupungin tuki- ja yhteistyömuotojen kokemuksista on auki 31.3.2024 asti. Kysely on suunnattu kaikille Seinäjoen alueen järjestötoimijoille ja vastauksia toivotaan yksi per organisaatio. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja se vie noin 15–20 minuuttia. Tämän linkin kautta pääset kyselyyn.

Syksyllä järjestetään kumppanuuspöytä, jossa järjestöiltä ja henkilöstöltä kerättyä tietoa käsitellään ja asetetaan yhteistyössä tavoitteita tulevaan järjestöyhteistyön kehittämissuunnitelmaan. Kumppanuuspöytä on vuosittain järjestettävä hyvinvointi- ja terveysjärjestöille suunnattu yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on lisätä kaupungin ja hyte-toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Syksyllä 2024 kutsutaan Seinäjoen kaikkien järjestöjen, yhdistysten ja seurojen edustusta mukaan yhteiseen kumppanuuspöytään.

Lisätietoja: järjestötyönkoordinaattori Katja Kivioja, Seinäjoen kaupunki, hyvinvointi ja osallisuus, p. 040 662 4223, katja.kivioja@seinajoki.fi