En delaktighetsmodell har skapats för Seinäjoki, som vägleder stadens verksamhet för att främja delaktighet samt stödjer och vägleder kommuninvånarnas egen stads- och byaktivism.

Delaktighetsmodell

Delaktighetsmodell

 • Beskriver vad vi menar med delaktighet
 • Sätter upp konkreta mål för att främja delaktighet
 • Berättar för kommuninvånaren hur man kan delta och påverka i Seinäjoki
 • Leder utvecklingen av stadens sätt att arbeta mot en mer aktiverande verksamhetskultur
Fyra nivåer i delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen i Seinäjoki består av fyra olika helheter.

 1. En aktiv och gemensam stad
  Vi stöder en stark lokal identitet och stads- och byaktivism så att vem som helst har möjlighet att skapa en stad som passar en själv.
 2. En stadsmiljö som förnyas
  Vi ger invånarna en genuin möjlighet att påverka hur stadsbilden ser ut. Vi ser till att delaktigheten förverkligas i stadsplaneringen på ett tidigt stadium.
 3. Smidiga tjänster
  Stadens tjänster har planerats användarorienterat och nära kommuninvånaren. Känslan av delaktighet förverkligas också i vardagens service genom praktiska åtgärder och bra interaktion.
 4. Öppen samverkan
  Effekterna av deltagande kommuniceras på ett öppet och aktivt sätt. Stadens beslutsprocess är genomskinlig och vi stöder samverkan mellan stadsledning, personal, förtroendevalda och invånare.