Ansökningstiden för bidrag för gemensam utveckling av byar och stadsdelar i Seinäjoki är på våren. Sök bidrag elektroniskt i TIMMI, på adressen varaukset.seinajoki.fi. Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden handläggs inte. Livskraftsnämnden beslutar om beloppen för beviljade bidrag under våren.

Sökande kan vara sammanslutningar av byar och stadsdelar, föräldraföreningar, ungdomsföreningar och andra regionala utvecklingsföreningar samt informella grupper av invånare.

Projektbidrag som kan sökas

För år 2020 är anslaget för bidrag 20 000 euro, vilket fördelas mellan de sökande. Det beviljade utvecklingsbidraget är högst 3000 euro per sökande. Bidraget ska riktas till området Seinäjoki.

Sökkriterier

Bidrag beviljas för gemensam utveckling av byar och stadsdelar i Seinäjoki. Utvecklingsplanen ska uppmärksamma hur bidraget främjar stadsdelarnas:

 • uppbyggnad av lokal identitet
 • gemenskap
 • funktioner
 • utvecklingen av delaktighet och
 • hur mycket frivilligt arbete (“kökkätyö”) som använts i projekten.
 • Inköp av faktiska föremål eller varor vill man inte stödja om de inte har en nära anknytning till ovannämnda funktioner.

Ansökan skall innehålla följande:

 • Användningssyfte och motivering för bidraget som söks
 • Planer för utgifter i utvecklingsprojektet
 • Planer för genomförande av utvecklingsprojektet
 • Utbetalning av bidrag

Bidragen betalas ut retroaktivt. De som beviljats bidrag lämnar in följande handlingar senast den 15.11.2020:

 • kvitton
 • rapport om genomförda projekt
 • dokumentation av genomförda projekt (foton och/eller videor)

Bidrag som beviljats år 2020 bakom denna länk §11.
Bidrag som beviljats år 2019 bakom denna länk §21.