+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Osallistu ja vaikuta » Seinäjoen osallisuusmalli

Seinäjoen osallisuusmalli

Seinäjoelle on luotu osallisuusmalli, joka ohjaa kaupungin toimintaa osallisuuden edistämisessä sekä tukee ja opastaa kuntalaisten omaa kaupunki- ja kyläaktivismia.

Osallisuusmalli
• Kuvaa, mitä tarkoitamme osallisuudella
• Asettaa konkreettiset tavoitteet osallisuuden edistämiseksi
• Kertoo kuntalaiselle, miten Seinäjoella voi osallistua ja vaikuttaa
• Ohjaa kaupungin toimintatapojen kehittämistä kohti osallistavampaa toimintakulttuuria

Seinäjoen osallisuusmalli koostuu neljästä eri kokonaisuudesta.


1. Aktiivinen ja yhteisöllinen kaupunki

Tuemme vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunki- ja kyläaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia.

2. Uudistuva kaupunkiympäristö

Annamme asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä kaupunkikuva näyttää. Huolehdimme osallisuuden toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa.

3. Sujuvat palvelut

Kaupungin palvelut ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja kuntalaista lähellä. Osallisuuden kokemus toteutuu myös palveluarjessa käytännön tekojen ja hyvän vuorovaikutuksen kautta.

4. Avoin vuorovaikutus

Osallistumisen vaikutuksista viestitään avoimesti ja aktiivisesti. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää, ja tuemme vuorovaikutusta kaupunginjohdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä.


Lue lisää osallisuusmallista (pdf, 1.58 Mt)


Kirsi Mattila, vuorovaikutussuunnittelija
p. 040 5305111, kirsi.mattilaseinajoki.fi