Kylien ja kaupunginosien yhteisöllisyyden kehittämisavustukset haussa maaliskuun ajan

Haussa on 40 000 euroa kylien ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen. Yhteisöllisyys asuinalueilla syntyy yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta.
Kuvassa on puinen laituri, joka vie joelle. Joella on myös laituri. Ympärillä on puita ja peltoja.
Hirvikosken laavun portaat, jotka on tehty Keski-Nurmoon kyläyhdistyksen toimesta avustusrahan avulla.

Avustuksilla halutaan tukea yhteisöjen syntymistä ja kehittymistä kylissä ja kaupunginosissa. Asuinalueiden kehittämisessä on tärkeää, että luodaan mahdollisuuksia asukkaille tutustua naapureihin ja lähiympäristöön. Tämä tapahtuu yhteisen toiminnan kautta ja luomalla paikkoja yhteiseen tekemiseen. Vuodelle 2024 avustusmääräraha on 40 000 euroa.

– Viime vuoden hankkeissa näkyi kiinnostus yhteisöllisten paikkojen kehittämiseen kylissä ja kaupunginosissa. Yhteisöllisyyden edistäminen on tärkeä asia ja se liittyy myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Kiinnostuneena odotamme, että minkälaisia kehittämishankkeita syntyy tänä vuonna kylissä ja kaupunginosissa, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila.

Seinäjoen kaupungin elinvoimalautakunta tukee kylien ja kaupunginosien kehittymistä vuosittaisella määrärahalla. Hakijana voi toimia kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset, nuorisoseurat ja muut aluekehitysyhdistykset sekä asukkaista koostuvat vapaamuotoiset ryhmät.

Kehittämisavustusten haku on auki 1.-31.3.2024. Vuodelle 2024 osoitettava avustusmääräraha on 40.000 euroa, joka jaetaan hakijoiden kesken. Myönnettävä kehittämisavustus on enintään 3.000 euroa per hakija. Avustuksen tulee kohdentua Seinäjoen alueelle ja kehittämisprojektit pitää toteuttaa vuoden 2024 aikana. Elinvoimalautakunta päättää myönnettävien avustusten suuruuksista huhtikuussa 2024.

Avustukset haetaan sähköisesti TIMMI-järjestelmän kautta, osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi.

Hakuohjeet ja lisätietoa avustuksesta: seinajoki.fi/kehittamisavustus

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupunki, elinvoima ja työllisyys, p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi