Seinäjoki lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli kokoaa yhteen tietoa, miten voi osallistua kaupungin palveluiden ja kaupunkiympäristön suunnitteluun, jättää palautteita, tehdä aloitteita, edistää kylä- ja kaupunkiaktivismia ja seurata päätöksentekoa. Osallisuusmalli toimii ohjaavana työkaluna avoimempaan ja osallistavampaan kaupunkisuunnitteluun.
Kuvituskuva, jossa on erilaisia ihmisiä ryhmässä. He pitävät kädessään banderollia, jossa lukee Elämäni Seinäjoki.

Seinäjoen kaupunki on kaupunkistrategiassaan 2022-2029 sitoutunut asukasosallisuuden vahvistamiseen ja linjannut, että osallisuutta edistetään osallisuusmallin mukaisesti. Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli luotiin vuonna 2020. Nyt osallisuusmallin toimenpiteitä tarkasteltiin ja päivitettiin sekä lisättiin uusia kokonaisuuksia.

Osallisuusmalli on toiminnallinen kokonaisuus, joka vastaa ajankohtaisiin ilmiöihin. Osallisuusmallin uusia sisältökokonaisuuksia ovat muun muassa markkinointikampanjan luominen kylä- ja kaupunkiaktivismiin, avustukset yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja järjestö- ja vapaaehtoistyön kehittäminen. Lisäksi kaupungilla halutaan lisätä palvelumuotoilun osaamista osana palvelukehitystä. Uutena sisältökokonaisuutena osallisuusmalliin tuli myös kansainvälisten asukkaiden vuorovaikutuksen kehittäminen.

– On tärkeää, että osallisuusmallia tarkastellaan ja päivitetään ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Nyt sinne nostetut uudet toimenpiteet vastaavat ajankohtaisiin ilmiöihin, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Merkityksellistä osallisuudessa on se, että osallisuusprosessien kautta luodaan mahdollisuuksia kehittää lähiympäristöä. Tärkeää on, että asukkaat viihtyvät Seinäjoella ja kokevat sen omakseen. Nämä tekijät lisäävät asukkaiden hyvinvointia, Mattila jatkaa.

Seinäjoen osallisuusmalli koostuu neljästä eri kokonaisuudesta (ks. liite Seinäjoen osallisuusmalli – Elämäni Seinäjoki):

1. Aktiivinen ja yhteisöllinen Seinäjoki

Tuemme vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunki- ja kyläaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia.

2. Uudistuva kaupunkiympäristö

Annamme asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä kaupunki näyttää. Huolehdimme osallisuuden toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa.

3. Sujuvat palvelut

Kaupungin palvelut ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja asukasta lähellä. Osallisuuden kokemus toteutuu myös arjen palveluissa käytännön tekojen ja hyvän vuorovaikutuksen kautta.

4. Avoin vuorovaikutus

Osallistumisen vaikutuksista viestitään avoimesti ja aktiivisesti. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää. Tuemme vuorovaikutusta kaupunginjohdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osallisuusmallin päivityksen kokouksessaan 29.1.2024.

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupunki, elinvoima ja työllisyys, p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi