+
Tulosta
Etusivu

Avustukset

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi

Seinäjoen kaupungin nuorisopalvelujen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää sivistyskeskuksen johtosäännön mukaisesti nuorisolautakunta.

Avustettava toiminta

Avustuksia myönnetään paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidylle aikuisjärjestöjen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Vapaat toimintaryhmät voivat hakea kohdeavustuksia.

Avustuksia ei myönnetä:

  • rakentamiseen
  • verotusoikeuden omaavien yhteisöjen toimintaan
  • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toisen organisaation toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • ryhmille tai yhdistyksille, joilta puuttuu toimintasuunnitelma tai selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta

Toiminta-avustus

Myönnetään nuorisoyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Rekisteröimättömän yhdistyksen hallinto, toiminta ja talous tulee olla järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

Toiminta-avustukset julistetaan haettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.

Toiminta-avustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan. Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon:

  • toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
  • toiminnan merkitys kaupungin muun nuorisotyön ja –toiminnan kannalta
  • hakijan omatoimisuus
  • avustuksen tarve

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan anojalle. Toiminta-avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille päätöksen saatua lainvoiman.

Kohdeavustus

Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen, nuorisotutkimukseen, uusien työmuotojen kokeilemiseen, matkakustannuksiin ja äänitteiden tuottamiseen.

Kohdeavustuksia voi hakea ja niitä myönnetään jatkuvasti pitkin vuotta.

Avustus haetaan sähköisellä avustushakemuksella, jota käytetään soveltuvin osin. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen toimitettava maksajalle.

Avustusten haku sähköisesti
Timmi -järjestelmän kautta.

Ohjeita:

Rekisteröityminen ja avustusanomuksen jättäminen (pdf, 0.67 Mt)Käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf, 0.34 Mt)

Lisätietoa:

toimistosihteeri
p. 06 416 2265

Nuorisopalvelupäällikkö

p. 040 551 8071
nuorisoseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki

Nuorisopalvelut

Puskantie 3, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2265

nuorisoseinajoki.fi