Seinäjoen kaupunkistrategiavalmistelu

Seinäjoen kaupunkistrategian valmistelun ensimmäisen vaiheen tulokset on nyt analysoitu. Syys-lokakuussa tehtyyn asukaskyselyyn tuli 1523 vastausta. Vastaajista 89 prosenttia vastasi asukkaan roolissa, loput 11 prosenttia vastasivat yrittäjän tai järjestön edustajan näkökulmasta.

Verkkokyselyn tavoitteena oli kerätä asukkaiden ajatuksia, ideoita ja käsityksiä parhaasta mahdollisesta tulevaisuuden Seinäjoesta. Kyselyllä kartoitettiin myös Seinäjoen erityispiirteitä.  Lataa täältä asukaskyselyn tulokset.

Seuraavassa vaiheessa kaupunkistrategiaan osallistetaan kaupungin ja konserniyhtiöiden henkilökunta sekä luottamushenkilöstö.

Kaupunkistrategia etenee kaupunginvaltuustoon helmikuussa 2022.

Lisätietoja: elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, erkki.valimaki@seinajoki.fi, puh. 0407748331