+
Tulosta
Etusivu

Avustukset

Avustusten hakuohjelmaan pääset -> https://varaukset.seinajoki.fi

Ennen kun anomuksia pääsee jättämään pitää ohjelmaan rekisteröityä käyttäjäksi/ organisaation yhteyshenkilöksi.
Jos olet jo rekisteröitynyt käyttäjäksi ohjelmaan (leirit, kurssit, uimakoulut yms.) täytyy käyttöoikeuksia laajentaa, että voi hallinnoida seuran/ yhdistysten anomuksia.
Organisaation yhteyshenkilönä toimiminen vaatii operatiivisen käyttäjän hyväksynnän käyttäjätunnuksille. Ennen hyväksyntää ei anomusta pysty täyttää.

Lisää ohjeita oikeassa sivupalkissa ja Timmi järjestelmän kirjautumissivulla.

Liikunta-avustukset

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on johtosäännön mukaan mm. päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen.

Hyvinvointilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan
käytettäväksi liikuntajärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Avustuksen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa
ja avustuksen käytön valvonnassa noudatetaan liikuntalautakunnan päättämiä ohjeita
ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Liikuntapalveluiden avustusohjesääntö (pdf, 0.53 Mt)

Liikuntaseurojen kirjanpito

Kaupungin toiminta-avustuksia saavien liikuntaseurojen tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja asetuksen mukaisesti. Mikäli liikuntaseuran tileihin liittyy liiketoimintaa, on tileistä käytävä selville liikuntatoimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kaupungin taloussäännön edellyttämällä tavalla. Avustukset maksetaan seuran tilille.

Kaupunki valvoo lähinnä hyvinvointilautakunnan ja tilintarkastustoimen välityksellä, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja noudatetaan.

Kaupungin viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustusta hakeneille järjestöille ilmoitetaan hyvinvointilautakunnan ja liikuntatoimenjohtajan päätöksistä kirjallisina.

Oikaisuvaatimus

Hyvinvointilautakunnan ja viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä tulee tehdä vastaavasti hyvinvointilautakunnalle.

Avustussäännön voimaantulo

Toiminta-avustusohjesäänön on Hyvinvointilautakunta vahvistanut kokouksessaan 8.2.2018 § 1 ja mikäli havaitaan tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää lautakunta tarkistuksista vuosittain.

Avustusten hakuajat

  • Yleisavustus ja Soveltavan liikunnan kohdeavustus maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä
  • Muut kohdeavustukset ympäri vuoden

Ohjeita

Rekisteröityminen ja avustusanomuksen jättäminen (pdf, 0.67 Mt)Käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf, 0.34 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Liikuntapalvelut

Käyntiosoite: Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2146

liikuntaseinajoki.fi yleiset liikunta-asiat
liikuntavarauksetseinajoki.fi kenttien tiedustelut ja varaukset

Liikuntatoimenjohtaja Anne Kotila

p. 0400 664 032

anne.kotilaseinajoki.fi


Toimistosihteeri Kati Lahtela

p. 040 774 8661

kati.lahtelaseinajoki.fi