+
Tulosta
Etusivu

Avustukset

Avustusten hakeminen sähköisesti keväällä 2017. Hakuaika päättyy 31.3.2017.

Avustusten hakuohjelmaan pääset -> https://varaukset.seinajoki.fi

Ennen kun anomuksia pääsee jättämään pitää ohjelmaan rekisteröityä käyttäjäksi/ organisaation yhteyshenkilöksi.
Jos olet jo rekisteröitynyt käyttäjäksi ohjelmaan (leirit, kurssit, uimakoulut yms.) täytyy käyttöoikeuksia laajentaa, että voi hallinnoida seuran/ yhdistysten anomuksia.
Organisaation yhteyshenkilönä toimiminen vaatii operatiivisen käyttäjän hyväksynnän käyttäjätunnuksille. Ennen hyväksyntää ei anomusta pysty täyttää.

Lisää ohjeita oikeassa sivupalkissa ja Timmi järjestelmän kirjautumissivulla.

Liikunta-avustukset

Liikuntalautakunnan tehtävänä on johtosäännön mukaan mm. päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen.

Liikuntalautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan
käytettäväksi liikuntajärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Avustuksen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa
ja avustuksen käytön valvonnassa noudatetaan liikuntalautakunnan päättämiä ohjeita
ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Liikuntapalveluiden avustusohjesääntö (pdf, 0.75 Mt)

Liikuntaseurojen kirjanpito

Kaupungin toiminta-avustuksia saavien liikuntaseurojen tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja asetuksen mukaisesti. Mikäli liikuntaseuran tileihin liittyy liiketoimintaa, on tileistä käytävä selville liikuntatoimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Avustusten maksatus ja käytön valvonta

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kaupungin taloussäännön edellyttämällä tavalla. Avustukset maksetaan seuran tilille.

Kaupunki valvoo lähinnä liikuntalautakunnan ja tilintarkastustoimen välityksellä, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja noudatetaan.

Kaupungin viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöksiä sen lisäksi, mitä tässä säännössä on sanottu.

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustusta hakeneille järjestöille ilmoitetaan liikuntalautakunnan ja liikuntatoimenjohtajan päätöksistä kirjallisina.

Oikaisuvaatimus

Liikuntalautakunnan ja viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen liikuntalautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä tulee tehdä vastaavasti liikuntalautakunnalle.

Avustussäännön voimaantulo

Tämä toiminta-avustusohjesääntö tulee voimaan 1.4.2014 ja mikäli havaitaan tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää liikuntalautakunta tarkistuksista vuosittain.
Liik. ltk. 13.3.2014, § 15

Avustusten hakuajat

  • Toiminta-avustus ja Soveltavan liikunnan kohdeavustus maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä
  • Muut kohdeavustukset ympäri vuoden

Ohjeita

Rekisteröityminen ja avustusanomuksen jättäminen (pdf, 0.67 Mt)Käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf, 0.34 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Liikuntapalvelut

Käyntiosoite: Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2146, 040 774 8661

f. 06 416 2728

liikuntaseinajoki.fi yleiset liikunta-asiat
liikuntavarauksetseinajoki.fi kenttien tiedustelut ja varaukset

Liikuntatoimenjohtaja Anne Kotila

p. 06 416 2144, 0400 664 032

anne.kotilaseinajoki.fi

Toimistosihteeri Anne Ala-Hallila p. 06 416 2146, 040 774 8661

anne.ala-hallilaseinajoki.fi