Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueen yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Jouppilanvuoren alueen liikuntapaikkoja ilmasta.

Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden alussa ja sen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Työpajoja alueella jo toimiville tahoille pidettiin 6.-7.3.2023. Yleisötilaisuus pidettiin 7.3.2024, johon kutsuttiin kaikki asiasta kiinnostuneet ja alueelle uutta toimintaa suunnittelevat.

Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven laajaa liikunta- ja virkistysaluetta ja sen toimintoja kehitetään kokonaisvaltaisesti koko suunnitelma-alueella.

Yleissuunnitelmassa sovitetaan eri toimintoja toimivaksi kokonaisuudeksi. Vanhat ja mahdolliset uudet toiminnot pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin olemassa oleviin keskittymiin.

Tavoitteena on myös ympäristön maisemallinen ja liikenteellinen kehittäminen sekä riittävien pysäköintiratkaisujen luominen huomioiden alueen luontoarvot ja niiden varjeleminen. Suurin osa alueesta jäänee mahdollisimman luonnontilaiseksi ulkovirkistysalueeksi reitistöineen. Erityishuomio on alueen maisema-arvoissa, joita pyritään hyödyntämään ja toisaalta vahvistamaan.