Välkommen till justitieministeriets valsidor!

https://vaalit.fi/sv/framsida

På webbplatsen hittar du allmän information om val, röstning och partier.

Följande val:
Kommunalvalet den 18 april 2021.
Förhandsröstning i Finland 7–13.4.2021 och förhandsröstning i utlandet
7–10.4.2021.