Seinäjoki stad strävar efter att garantera tillgängligheten av dess webbsidor i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. Det här verkställs i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv. Denna tillgänglighetsförklaring gäller webbsidan www.seinajoki.fi.

Överensstämmelse

Seinäjoki stads webbsidor följer i huvudsak tillgänglighetsprincipernas WCAG 2.1-riktlinjer och man har strävat efter att nå AA-nivå i dess förverkligande.

Icke-tillgängligt innehåll

Seinäjoki stads webbsidor innehåller bilagor (pdf, doc) av vilka alla inte är tillgängliga. Icke-tillgängliga bilagor är en del av bilagor som gjorts tidigare, vilka inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas. Under 2021 strävar vi efter att förnya gamla bilagor som behövs i kontakterna med staden och göra dem tillgängliga.

Utarbetandet av tillgänglighetsförklaring

Seinajoki.fi-sidan har publicerats och förklaringen är gjord. Förklaringen baserar sig tills vidare på egenbedömning och Valu Digital Oy:s värdering.

Respons och kontaktuppgifter

Kommunikationsenheten ansvarar för Seinäjoki stads webbsidors tillgänglighet. Respons till adressen.  Icke-tillgängligt innehåll kan enligt önskemål erhållas i tillgängligt format.

Tillgänglighetsklagan och Utredning av tillgängligheten

Om du får ett otillfredsställande svar på responsen om tillgängligheten eller om du inte får önskat material i tillgängligt format, kan du anföra tillgänglighetsklagan eller begära en utredning av tillgängligheten. I Finland övervakas tillgängligheten av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sidan tillganglighetskrav.fi finns anvisningar och adresser för anmälan.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för övervakning av tillgänglighet

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

0295 016 000 (växel)