+
Tulosta
Etusivu

Yhteisöavustus

Kulttuurilautakunnan yhteisöavustus

Yhteisöavustukset suunnataan aktiivista kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja yhteisöjen perustoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Eduksi katsotaan yhdistysten välinen yhteistyö. Myös kaupungin tapahtuma-alueiden (esim. Törnävänsaari ja kansalaistori) luovaa käyttöä arvostetaan.

Yhteisöavustusten keskeisimmät periaatteet:

  • lapsi- & nuorisosuuntautuneisuus
  • ikäihmiset – mm. taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö
  • laaja koskettavuus
  • yhteisöllisyys
  • yhteistyön tekeminen muiden yhdistysten kanssa
  • merkittävän hankkeen, projektin tai tapahtuman toteuttaminen
  • kulttuurin uudistaminen
  • ympärivuotinen toiminta
  • Törnävänsaaren ja kansalaistorin käytön tehostaminen

Avustusta ei myönnetä harrastus- ja virkistysmatkailuun, tavara- eikä materiaalihankintoihin.

Hakeminen

Yhteisöavustus tulee hakea kunkin vuoden maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä (vuonna 2018 la 31.3.). Avustusten hakuajoista ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja kaupungin internetsivuilla.

Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi. Hakemukseen voi lisätä myös kooltaan alle 2 Mt liitteitä.

Raportointi ja maksaminen

Raportointi tapahtuu toimittamalla kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä. Mikäli uutta avustusta ei haeta, tulee nämä liitteet joka tapauksessa palauttaa maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä sähköpostitse kulttuuriseinajoki.fi tai tuomalla ne kulttuuritoimistoon.

Yhteisöavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun kulttuurilautakunnan päätös on lainvoimainen. Kulttuurilautakunnalla on mahdollisuus periä avustus takaisin, mikäli avustuksen saaja ei toimita raporttia tai avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.

Avustustuksia haetaan sähköisesti Timmi -järjestelmässä

Yhteisöavustuksen, taiteilija-apurahan ja nuorten taiteenharrastajien apurahan viimeinen hakuaika vuonna 2018 on lauantaina 31.3. klo 23.59.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Ohjeita:

Rekisteröityminen ja avustusanomuksen jättäminen (pdf, 0.67 Mt) Käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf, 0.34 Mt)

Lisätietoja:
ts.toimistosihteeri
Pauliina Happonen
p. 06 416 6384 tai pauliina.happonenseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki

Kulttuuripalvelut

PL 215

60101 Seinäjoki

kulttuuriseinajoki.fi
p. 06 416 2111 (vaihde)

***

Kulttuuri jättää jäljen!