Seinäjoen lyseo är ett högstadium mitt i staden. Det finns cirka 60 lärare och 500 elever mellan 13 och 16 år i vår skola. Vårt motto: Tillsammans är vi mer.

På varje klassnivå finns det en musikorienterad klass. Dessa grupper ger konserter och har många framträdanden under läsåret. Lyseo är också specialiserat på tvåspråkig utbildning (CLIL) och en grupp i varje årskurs undervisas delvis på engelska i vissa ämnen.

Förutom detta, Lyseo erbjuder förberedande utbildning (VALO) för elever som har nyligen kommit till Finland eller har kommit före skolåldern eller för barn som ännu inte kan studera i grundutbildningsklassen på grund av bristande språkkunskaper i finska.

Seinäjoen lyseo ligger bredvid Aalto center vilket har gett lyseo möjlighet att profilera sig också som en Alvar Aalto skola.

Vår skola samarbetar aktivt med olika partners, t.ex. olika statstjänster, olika föreningar och företag. Lyseo vill öppna sig mot det omgivande samhället och ge sina elever möjligheter att utveckla sina färdigheter för arbetslivet. 2014 Seinäjoen lyseo belönades med kvalitetspriset för entreprenörskap av University of Warwick, England.

Internationellt samarbete har också blivit en naturlig del av vårt skolarbete och Lyseo har deltagit i flera internationella projekt och mobiliteter under de senaste åren.

Det senaste Erasmus+ projektet var RASI (Raising Aspirations for Social Inclusion) under 2018–2020.

Mer om RASI projektet: https://rasi-2018-2021.webnode.fi/

Mer om grundläggande utbildningen i Seinäjoki: https://www.youtube.com/watch?v=IAkrHCa3OOg

Kontaktlärarna:

Sanna Pernaa (internationella affärer)

Mark Burke (CLIL)

Sanna-Laura Salmi (VALO)

Anni Luoma (musikgrupper)