Familjedagvård är en tjänst inom småbarnspedagogik, som ordnas i familjedagvårdarens hem, i barnets eget hem eller som trefamiljsdagvård. I barngruppen i familjedagvården får det vara högst fyra barn som är under skolåldern och ett barn i förskole- eller skolåldern, som behöver deltidsvård. Det totala antalet barn inkluderar familjedagvårdarens egna barn under skolåldern.

Inom familjedagvården följer man Seinäjoki stads plan för småbarnspedagogik. För varje barn görs upp en individuell plan för småbarnspedagogik, som fungerar som familjedagvårdarens arbetsredskap och som plan för verksamheten. I Seinäjoki finns också gruppfamiljedagvård och privata familjedagvårdare.