Marttila är en stor och komplex grundskola med 350 elever, som ligger i centrum av Seinäjoki. Skolan är färdigställd 1930 och renoverad 1996 – 1998. Med renoveringen 2019 har skolgården blivit en mångsidig plats för lokala sporter.

Marttila skola undervisar i både allmän och specialundervisning. Dessutom har skolan tvåspråkiga klasser (CLIL – undervisning på engelska) och hemvist för invandrare.

Marttila är en multionationell skola, där tillöver studenter och personal, medför den kulturell mångfald och många internationella projekt och besökare. De senaste åren kan man se en ökad satsning på hållbar utveckling och på en fysisk skoldag i skolans verksamhetskultur.  Bredvid Aalto Center har gett Marttila möjlighet att profilera sig som Alvar Aalto skola.