Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år vårdas hemma har man rätt till stöd för hemvård av barn. Hemvårdsstöd kan också betalas för barnets andra syskon som är under skolåldern. Utbetalningen av hemvårdsstödet upphör senast då det yngsta barnet fyller 3 år.

Hemvårdsstöd kan inte betalas för ett barn som har en kommunal dagvårdsplats. Stöd för hemvård av barn ansöks från Folkpensionsanstalten.

Seinäjoki stad betalar kommuntillägg till hemvårdsstödet under tiden 1.1 – 31.12.2020 inom ramen för anslag och i sådant fall att villkoren för beviljande inte ändrar mitt under året.

Stöd för privat vård

Stöd för privat vård av barn kan ges en familj som har ett barn under skolåldern som vårdas av en barnskötare som familjen anställt eller en privat dagvårdsproducent. Staden betalar ett kommuntillägg till stöd för privat vård av barn. Stöd för privat vård av barn ansöks från Folkpensionsanstalten.