I småbarnspedagogiken i Seinäjoki använder man stöd i tre steg: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Målet är att förebygga att behov av stöd uppstår och att lägga märke till dem i ett så tidigt skede som möjligt.

En speciallärare inom småbarnspedagogik uppskattar barnets behov av stöd och olika stödformer tillsammans med vårdnadshavare, personalen inom småbarnspedagogiken och branschövergripande specialister. Specialläraren inom småbarnspedagogik planerar tillsammans med förskolelärarna inlärningsmiljöer så att de motsvarar behovet av stöd. Stödet ordnas som en del av den dagliga verksamheten på barnets egen enhet för småbarnspedagogik.