Välkommen till kunskapen och konstens hus där tröskeln till att syssla mångsidigt och att utveckla sig själv är låg!

Medborgarinstitutet i Seinäjoki är ett av de största instituten i Finland och har det mångsidigaste utbudet av hobby- och studiemöjligheter i Seinäjoki. Hos oss kan du plugga musik, bildkonst, litteratur, hantverk, språk, informationsteknik, motion, dans och mycket annat. Om något saknas i vårt utbud kan du kontakta oss och ge ditt förslag!

Hos oss studerar personer i alla åldrar i både individuell undervisning och i grupper. Att lära sig tillsammans i en likvärdig grupp är naturligt och hör medborgarinstitutet till, men samtidigt har varje individ egen frihet att välja vad man gör, på vilket sätt och vilka mål man sätter för sig. Du kan alltså själv bestämma med vilken attityd du studerar eller utövar din hobby hos oss – om du tar det lugnare eller mer seriöst. Att njuta av det du gör och att få dig själv och andra att få gott humör är en del av studierna på medborgarinstitutet.

Ta ett steg, ta dig över den låga tröskeln och anmäl dig till en kurs – eller två! Du är välkommen till medborgarinstitutet.

Hur studerar man

Information om när läsåret börjar och slutar samt om loven på medborgarinstitutet hittar du på institutets webbsida och i det tryckta kursprogrammet. I kursprogrammet står det när varje kurs börjar och slutar samt när undervisningen hålls.

Under loven träffas grupperna inte om inte annat avtalats i gruppen. T.ex. inom den grundläggande konstundervisningen kan loven avvika från det förutnämnda.

Anmälning

Man anmäler sig till kurserna i regel på nätet på adressen https://www.opistopalvelut.fi/seinajoki/ Det är möjligt att bekanta sig med anmälningssystemet och att öva att anmäla sig och att annullera en anmälning gratis på adressen i fråga under hela året. Det är gratis att anmäla sig på internet. Anvisningar för internetanmälningen.

Om du inte kan anmäla dig via nätet kan du också ringa byrån på medborgarinstitutet på 06 416 2440. Om du vill fråga något angående anmälan kontakta byrån.

Efter förhandsanmälan kan man ännu anmäla sig till lediga studieplatser under hela läsåret. Studerande informeras om de viktigaste ändringarna på kursen via sms, t.ex. om timmar inställs eller tidpunkten ändras. För att en studiegrupp ska bildas och undervisningen fortsätta förutsätts vanligen minst 10 studerande.

Annullering

Annullering av en anmälan ska alltid meddelas till byrån senast sju dagar innan kursen börjar. Om annulleringen inte görs i tid tar vi ut kursavgiften. Internetanmälan kan också annulleras på nätet.

Kursavgifter

Kursavgiftens storlek bestäms vanligen efter kursens omfattning. En faktura över kursavgiften skickas hem separat för varje kurs. När du anmäler dig förbinder du dig att betala den kursavgift som meddelas i kursprogrammet. Du kan inte betala kursen vid internetanmälan.

Om arbetsgivaren eller någon annan part betalar kursavgiften ska betalaren och kontaktuppgifterna anges på nätet redan vid anmälningen. Obetalda kursavgifter övertas enligt praxis i Seinäjoki av inkassobyrån.

En internetbankkund kan ingå avtal om elektronisk fakturering med Seinäjoki stad. Då får kunden alla räkningar som staden skickar – också kursavgifter från medborgarinstitutet – som e-faktura direkt till sin egen internetbank.

Kontaktuppgifter

Adress: Kalevankatu 33, 60100 Seinäjoki

E-post: kansalaisopisto(at)seinajoki.fi eller fornamn.efternamn(at)seinajoki.fi

Telefon: 06 416 2400

Öppettider: under perioden 1–30.9 mån–tors kl. 8.30–19.00, fr.o.m. 1.10 mån–tors 8.30–18.00, fre och semestertider 8.30–15.30.

Konstskolan Oiva
Pellervonkatu 6, 60 100 Seinäjoki, tfn 050 378 4644

Heltidspersonal

Rektor Teppo Latvanen, tfn 040 774 8391
Biträdande rektor Satu Haarala tfn 044 425 5485

Planerande lärare
Aino Pätsi tfn 044 4255 319
Kirsi Tammivaara tfn 044 7541 612
Päivi Väli-Torala tfn 044 7541 801
Anna Pellikka tfn 044 7541 738
Maria Kallioniemi tfn 044 4255 838

Lärare
Mikko Hakomäki tfn 050 3784 644
Eeva-Leena Wallin-Niemelä tfn 050 5966 862
Teemu Luoma tfn 050 5952 438

Projekt personal
Virpi Väänänen tfn 050 4767 758
Heli Orava tfn 044 754 1855
Päivi Laurila-Järvinen tfn 050 566 4459
Johanna Vitale tfn 044 4181 140

Byråsekreterare
Johanna Lehtisaari tfn 050 3793 824
Katja Ania tfn 050 3793 861
Jaana Saukko tfn 050 3793 707
Kati Ylitalo tfn 050 3793 843

Vaktmästare Esa Kivimäki tfn 040 7748 279

Tammi-kahvila tfn 050 4781 170