Seinäjoen Yhteiskoulu erbjuder grundläggande utbildning
i årskurserna 7-9. Skolan sätter högt värde på bra utbildning, säkerhet,
trivsel och delaktighet.
Att repektera andra människor betonas i skolans all verksamhet.
Information on skolans verksamhet, personalen samt
kontaktininformation finnspå skolans nätsida.