I Niemistö skola studerar elever från årskurs ett till årskurs sex. Skolan ligger fem kilometer från stadens centrum. Åkrar och skogar omger vår skola.

Niemistö skola grundades i slutet av 1800-talet. Vi studerar i tre byggnader.

Vårt motto är “Nära staden, i mitten av byn och vi alla uppfostrar våra barn!”