Asema skola är en lågstadieskola i Ylistaro i Seinäjoki med undervisning för årskurs 1–6. Skolan har ca 60 elever och den dagliga personalen består av sex personer. Skolbyggnaden blev färdig år 1922 och en omfattande renovering avslutades i början av år 2020. I skolområdet finns en multiarena som blev klar år 2018, där det bland annat finns en fullstor idrottshall och ett gym. Vi har även tillgång till ett byhus och från skolgården kan man bege sig ut i motions- eller skidspåret och det finns också en orienteringskarta över terrängen.

I och med den nyligen avslutade renoveringen har skolan fått nya, rymliga och motiverande lokaler samt högteknologisk utrustning för undervisningen, bl.a. 86-tums pekskärmar i varje klass. Klassrum och studieutrymmen har utformats för att ge olika typer av inlärare möjlighet att hitta sin egen plats och sitt sätt att visa sina färdigheter och maximera sin inlärningsförmåga.

Asema skola satsar på mångsidiga lärmiljöer som kan anpassas till elevernas behov, och framför allt den motoriska inlärningen ligger oss nära hjärtat i enlighet med principerna i Skolan i rörelse. Läraren för vår ideologi är en trygg och lättillgänglig vuxen vars viktigaste uppgift är att uppmärksamma både lärandet och eleven. Alla möter svårigheter, men alla har sina styrkor och genom dem öppnar sig även framtiden. Vardagen på Asema skola skapas inte av disciplin, läroböcker och smådetaljer, utan av hänsyn till olika typer av inlärare, funktionalitet och tolerant bemötande. Elevernas delaktighet och gemenskap är en viktig princip i verksamheten precis som läsinlärning är i läroplanen.

Asema skola satsar på elevernas välbefinnande som helhet enligt principerna i Skolan i rörelse och vi ordnar aktivt funktionella idrotts- och digidagar. Vår vanliga vardag omfattar långa idrottsraster, morgongymnastik på måndag morgon och funktionell inlärning.

Asema skola är en liten men pigg bygemenskap vars elever växer upp till medborgare med sinne för humor och hjärtat på rätt ställe. De tillägnar sig en aktiv livsstil och förmåga att tänka självständigt och de är insatta i användningen av digital utrustning.