Linkkejä toimintaa ohjaaviin lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin:

Seinäjoen kaupungin Hankintasääntö

Laki julkisista hankinnoista 1397/2017

Julkisten hankintojen yleiset ehdot sopimusehdot – JYSE 2014 Palvelut

Julkisten hankintojen yleiset ehdot sopimusehdot – JYSE 214 Tavarat

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot – JIT 2015

Tietoa julkisista hankinnoista – Hilma-kanava

Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten

Seinäjoen kaupungin tietosuojapolitiikka

Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka