Etsitkö harjoittelupaikkaa? Meillä on tilaa tulevaisuuden tekijöille.

Seinäjoen kaupunki työllistää noin 3000 henkilöä ja on alueen suurimpia työnantajia. Valtteinamme ovat hyvät koulutusmahdollisuudet ja kannustus oman työn kehittämiseen.

Harjoittelijayhteyshenkilömme osaavat kertoa lisää harjoittelumahdollisuuksista. Heiltä voit kysyä aiheideoita lopputyöhön. Tutkimuslupahakemukset löydät täältä.


Tällaisen työyhteisön haluan tulevaisuudessa.”

Nea, liikuntaneuvojaopiskelija

Elinvoiman ja työllisyyden toimiala

Elinvoiman ja työllisyyden toimiala edistää osaamista, työllisyyttä, asukasosallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä kansainvälisyyttä ja kotoutumista. Toimialalle kuuluvat viestintä, markkinointi, kaupunkikehittäminen, aluekehitys, edunvalvonta ja tapahtumakaupunkityö.

Meille voit hakeutua harjoitteluihin esimerkiksi seuraavista opinnoista:

  • Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja liiketalouden opinnot (tehtäviä kaupunkikehityksen ja aluekehityksen ja osallisuuden parissa).
  • Viestinnän ja markkinoinnin opinnot (tehtäviä verkko- ja someviestinnässä, tiedottamisessa, markkinoinnissa ja videotuotannossa).
  • Kulttuurituotannon opinnot (tehtäviä tapahtumatoiminnan parissa kaupunkiorganisaatiossa).
  • Sosionomiopinnot (tehtäviä MONI-infossa maahanmuuttajien parissa (asiakastyötä) sekä tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa. (ei sisällä asiakastyötä).
  • Terveystieteiden opinnot (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ei sisällä asiakastyötä).
  • Yhteisöpedagogin opinnot (tehtäviä maahanmuuttajien MONI-infossa).

Tarjoamme myös päättötyöhön aiheita.

Yhteydenotot: Teija Mäkinen, talous- ja hallintosihteeri, teija.makinen@seinajoki.fi

Työllisyyspalvelut auttavat työnhakijaa työllistymään ja työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa. Toteutamme lakisääteisiä TE-palveluita, mutta kehitämme myös muita työllistymistä edistäviä palveluita ja yhteistyömalleja. Työnantajien lisäksi kumppaneita ovat muun muassa oppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset sekä eri hankkeet.

Tarjoamme harjoittelupaikkoja esimerkiksi sosionomiopiskelijoille työttömien asiakaspalvelussa, ohjaus- ja valmennustyössä. Asiakaskunnassamme on myös maahanmuuttajia.

Harjoittelupaikkoja löytyy myös hallinnollisiin tehtäviin. Opinnäytetöitä ideoimme yhdessä opiskelijoiden kanssa.  

Olehan yhteydessä, mikäli harjoittelu työllisyyspalveluissa kiinnostaa!

Yhteydenotot: Jaakko Säntti, palvelupäällikkö, jaakko.santti@seinajoki.fi

Konsernipalvelut

Seinäjoen kaupungin konsernipalveluihin kuuluvat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut sekä talouspalvelut. Hallintopalvelujen tehtävänä on valtuuston, kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Hallintopalvelujen tulosalue muodostuu päätösvalmistelun, palvelutoimiston sekä maaseututoimen kustannuspaikoista.

Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on toteuttaa henkilöstöstrategiaa siten, että se mahdollisimman hyvin tukisi henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia sekä innostaisi henkilöstöä palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen.

Talouspalvelut vastaa mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta sekä kaupungin omistajapolitiikasta ja riskien hallinnasta. Talouspalveluihin kuuluvat myös kaupungin tietohallinto ja materiaalihallinto.

Konsernipalveluissa on ollut harjoittelussa mm. hallintotieteiden, liiketalouden ja tradenomiopiskelijoita.

Yhteydenotot:  Katja Kaunisto, hallintosihteeri, katja.kaunisto@seinajoki.fi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueella harjoittelijat voivat osallistua avustaviin töihin yleis- ja asemakaavojen suunnittelussa. Myös diplomityön tekeminen on mahdollista, mikäli sopiva aihe löytyy.

Harjoittelijat voivat olla arkkitehtiopiskelijoita, maantieteilijöitä, aluetieteilijöitä tai muita yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien alojen opiskelijoita.

Yhteydenotot: Veli-Matti Prinkkilä, kaavoitusarkkitehti, Veli-Matti.Prinkkila@seinajoki.fi

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

Kiinteistö ja paikkatietopalveluiden tehtäviin kuuluu mm. maanhankinta, – myynti ja vuokraus, kaupungin maaomaisuuden hallinta, digitaalinen karttatuotanto, paikkatietoanalyysit, kiinteistötoimitukset, mittaustekninen suunnittelu ja rakennusvalvontamittaukset.

Harjoittelupaikkaa voidaan tarjota mm. maanmittausalan opiskelijoille, mittauksesta kiinnostuneille rakennustekniikan opiskelijoille sekä paikkatiedosta kiinnostuneille tietotekniikan opiskelijoille.

Yhteydenotot: Markus Paananen, mittausinsinööri, markus.paananen@seinajoki.fi, 040 5353108

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut vastaa kaupungin koulujen ja päiväkotien ruokapalveluista sekä toimitilojen puhtauspalveluista. Työntekijöidemme ammattinimikkeitä ovat mm. kokki, ravitsemistyöntekijä, palveluvastaava, ravitsemistyönjohtaja ja laitoshuoltaja.

Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksien kanssa.

Harjoitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä meidän palvelupäälliköihin.

Ympäristöterveydenhuollon yksikkö

Ympäristöterveydenhuollon yksikössä harjoittelupaikkoja on yleisen terveysvalvonnan puolella ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Harjoittelupaikat sopivat esim. bio- ja elintarviketekniikan tai ympäristöteknologian opiskelijoille. Eläinlääkintähuollon puolella harjoittelupaikkoja on eläinlääkäriopiskelijoille.

Yhteydenotot: Virpi Ala-Risku, ympäristöterveysjohtaja Virpi.Ala-Risku@seinajoki.fi

Sivistys- ja hyvinvoinnin toimiala

Seinäjoen kansalaisopisto

Seinäjoen kansalaisopiston palvelutarjonta kattaa alleen laajasti toimintaa lyhytkursseista koko lukuvuoden kestäviin kursseihin ja tapahtumiin. Kansalaisopiston toiminta on laajentunut myös elinikäistä oppimista tukeviin ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Työyhteisömme koostuu eri alojen ammattilaisista, joissa on edustettuna mm. opetus-, kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysala, asiakaspalvelu, talous- ja palkkahallinto, viestintä ja markkinointi sekä kulttuuriala monipuolisesti liikunnasta taiteisiin.

Kansalaisopiston virikkeellinen ympäristö luo harjoittelijalle tilaisuuden itselle kiinnostavan opinnäytetyön aiheen löytämiseen. Vuosittain kansalaisopistolla on ollut harjoittelussa noin viisi opiskelijaa eri aloilta. Usein myös yksi harjoittelijoista on innostunut tekemään opinnäytetyötä kansalaisopistotoimintaan liittyvistä teemoista.  

Eri alojen opiskelijat ovat tervetulleita harjoitteluun Seinäjoen kansalaisopistolle. Joten olitpa minkä tahansa alan opiskelija, miksi et tulisi viihtymään ja viisastumaan juuri meillä!

Yhteydenotot: Satu Haarala, apulaisrehtori, satu.haarala@seinajoki.fi, 044 4255485

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluissa harjoittelussa opiskelija tutustuu monipuolisesti kirjaston eri työtehtäviin. Asiakaspalvelu on tärkeä osa kirjastotyötä ja myös harjoittelua. Harjoittelupaikka voi olla Seinäjoen pääkirjastossa tai Nurmon, Peräseinäjoen tai Ylistaron lähikirjastossa.

Seinäjoen kaupunginkirjasto tarjoaa harjoittelupaikkoja pääsääntöisesti kirjastoalaa toisen asteen ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat rekrytoidaan harjoitteluun yhteistyössä oppilaitoksen kanssa sen harjoitteluaikataulujen mukaan. Muut opiskelijat voivat hakea harjoitteluun omien aikataulujensa mukaisesti.

Yhteydenotot: Mia Penttala-Salli, lähipalvelujohtaja, mia.penttala-salli@seinajoki.fi, 044 754 1780

Kulttuuripalvelut

Tarjoamme monipuolisia työharjoittelumahdollisuuksia taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan töistä kiinnostuneille opiskelijoille. Harjoittelu kulttuuripalveluissa voi pitää sisällään mm. tapahtumatuotannon tehtäviä, taide- ja kulttuuritoiminnan ohjausta, markkinointia ja viestintää, nykytaidenäyttelyiden rakentamista tai vaikkapa näyttelyopastusten pitämistä.

Työharjoitteluiden tarkka sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan opintoihin sopivaksi, ja keskustelemme mielellämme myös muiden alojen opiskelijoille räätälöitävistä harjoittelumahdollisuuksista.

Kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa ja tukee taide- ja kulttuuripalveluita erityisesti lapsille, nuorille ja ikääntyville. Toimintaamme kuuluvat myös lastenkulttuurikeskus Louhimo ja Seinäjoen taidehalli. Toimipisteemme sijaitsee upeassa taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa Itikanmäellä.

Yhteydenotot: Katariina Vestergård, Kulttuuripalvelupäällikkö, Katariina.Vestergard@seinajoki.fi, 044 425 5942

Nuorisopalvelut

Meillä on useammassa eri tehtävässä harjoittelijoita. Meille tulee tiedusteluja hallinnonharjoitteluun (nuorisopalveluiden hallinto) useimmiten 2. tai 3. vuoden sosionomiopiskelijoilta, jotka suorittavat opinnoissaan hallinnon opintoja.

He osallistuvat nuorisotoimenjohtajan ja nuorisopalvelupäällikön mukana heidän päivittäisiin töihin. Harjoittelun sisältöön vaikuttaa suuresti harjoittelijan omat tavoitteet, mitä on itselleen asettanut ja miten aktiivisesti niihin pyrkii. Sen mukaan suunnitellaan harjoittelijalle sopiva paketti.

Nuoriso-ohjaajilla on nuorisotiloilla harjoittelijoita, esimerkiksi E-P:n opistolta nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoita.

Lisäksi nuorisopalveluilla on sosionomiharjoittelijoita etsivässä nuorisotyössä ja erityisnuorisotyössä, riippuen, mitä on harjoittelijalla opinnoissa meneillään.

Yhteydenotot: Milla Koivusalo, toimistosihteeri, Milla.Koivusalo@seinajoki.fi

Perusopetus

Perusopetuksen harjoitteluiden osalta ole yhteydessä koulujen rehtoreihin. Yhteystiedot löytyvät koulujen sivuilta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen harjoitteluiden osalta ole yhteydessä päiväkotien johtajiin sekä perhepäivähoidon esihenkilöihin. Yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuksen sivuilta.

Seinäjoen kaupungilla olleiden harjoittelijoiden kokemuksia

”Harjoittelun työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja ne ovat soveltuneet hyvin viemään opiskeltuja asioita käytäntöön.

Työyhteisö on ollut mukava ja vastaanotto on ollut hyvä. Tradenomiopiskelijan harjoitteluun on kuulunut asiakaspalvelua, toimistotyötä, henkilöstöhallinnon avustavia tehtäviä sekä kehittämistyötä ja paljon muuta. Sosionomiopiskelijan harjoitteluun on kuulunut tutustumista palvelujen johtamiseen, esimiestyöhön, kehittämistyöhön sekä kokouskäytäntöihin. Harjoittelu kansalaisopistolla on ollut hyödyllinen kokemus kokonaisuudessaan.”


Jenna, tradenomiopiskelija
Laura, sosionomiopiskelija
Harjoittelussa Seinäjoen kansalaisopistolla


”Harjoittelu liikuntaneuvojaopiskelijana Seinäjoen kansalaisopistolla on ollut todella antoisa. Olen saanut oppia uusia asioita ja työtehtävät mitä olen saanut ovat olleet juuri sitä mitä ammattini kuuluu. Kansalaisopiston porukkaan on ollut todella mukava tutustua! Tällaisen työyhteisön haluan tulevaisuudessa.”

Nea, liikuntaneuvojaopiskelija
Harjoittelussa kansalaisopistolla”Harjoittelun aikana pääsin työskentelemään hyvin monipuolisten työtehtävien parissa. Harjoitteluni sisälsi itsenäistä työskentelyä sekä yhteistyön tekemistä eri toimialojen ammattilaisten kanssa. Sainkin harjoittelun aikana paljon tietoutta erilaisista toimijoista Seinäjoen kaupungilla. Hallintotieteiden opiskelijana oli mahtavaa päästä näkemään ja oppimaan kuntaorganisaation toiminnasta. Harjoittelusta sai paljon eväitä kohti tulevaa työelämää.”

Sanna, hallintotieteiden opiskelija Lapin yliopistosta
Harjoittelussa henkilöstöpalveluissa