Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.

Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)

Hankinnan kohdePalvelualue
/-yksikkö
Kilpailutusaika
(arvioitu vuosineljännes)
, 2021
Arvioitu arvo
Vesihuolto-kemikaalitSeinäjoen seudun hankintarengasQ2IV
LämmitysöljytSeinäjoen seudun hankintarengasQ3IV
Poltto- ja voiteluaineetSeinäjoen seudun hankintarengasQ3IV
Peruskoulun oppikirjat ja muu kirjallinen oppimateriaaliSeinäjoen seudun hankintarengasQ3-Q4IV
Henkilö-kuljetukset kaupunki-alueellaKaikki toimialatQ2I
Tulkkaus- ja käännöspalvelutKaikki toimialatQ2-Q3II
PuhdistusaineetKaikki toimialatQ4III
Valtuuston kokousten videointiElinvoima ja kilpailukyvyn toimialaQ4I
Kaupungin virallinen ilmoituslehtiKonserni-palvelutQ2II
Törnävän kartanon edustus-tilaisuudetKonserni-palvelut,
Yleishallinto
Q2-Q3I
Citrix-lisenssit (mahdolliset uudet lisenssit ja ylläpitojen jatkot)Konserni-palvelut,
Tietohallinto
Q4I
Koulu-kuljetukset,
pl Ylistaron alue
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaQ3IV
RFID-nidetunnisteetSivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, KirjastopalvelutQ3I
Pianojen viritys ja huoltoSivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaQ4I
Matkojen välitys- ja yhdistelypalveluKaupunki-ympäristön toimiala,
Kuljetuskeskus
Q2III
Seinäjoen PalveluliikenneKaupunki-ympäristön toimiala,
Kuljetuskeskus
Q2IV
Ruoka-annosten ja tarvikkeiden kuljetusKaupunki-ympäristön toimiala,
Ruokapalvelut
Q2II
Elintarvikkeet (lihatuotteet, maitotalous-
tuotteet ja muut tukkutuotteet)
Kaupunki-ympäristön toimiala,
Ruokapalvelut
Q2-Q3IV
Vähittäis-pakatut elintarvikkeetKaupunki-ympäristön toimiala,
Ruokapalvelut
Q3II
Sähköjen määräaikais-tarkastuksetKaupunki-ympäristön toimiala,
Toimitilat/yllä-pitopalvelut
Q2I
Rakennus-tekniset tuntityötKaupunki-ympäristön toimiala,
Toimitilat/-rakennuttami-nen
Q3IV
Peltosentien saneerausKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskuntatek-niikka/rakenta-minen
Q2III
Karitien pään muutosKaupunkiympä-ristön toimiala,
Yhdyskuntatek-niikka/rakenta-minen
Q2III
Lylyntien saneerausKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q2III
Kontiontien saneerausKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q2III
Saltunraitti ja HetanraittiKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskuntatek-niikka/rakenta-minen
Q2III
LeinikinkujaKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q2III
Tehtaantien kevyen liikenteen väylä (Runkotie-Yrittäjäntie)Kaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q2III
Riskulankaaren pääKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q3II
Parrukujan saneeraus ja P-alueKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q3II
Pinolaakson-katu-Paasikatu kuivatusKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka/raken-taminen
Q3II
LiikennemerkitKaupunki-ympäristön toimiala,
Yhdyskunta-tekniikka
Q4II
Klamydian ja tippurin etätestaus-palveluSosiaali- ja terveystoimialaQ2II
Vammaispalve-lulain mukaiset taksi- ja invataksimatkatSosiaali- ja terveystoimialaQ3IV
Asumispalvelut ikäihmisetSosiaali- ja terveystoimiala,
Asumispalvelu-jen ostot
Q3IV
Kohdunkaulan syöpäseulonta-
tutkimuksen järjestäminen joukkotarkas-tuksena
Sosiaali- ja terveystoimiala,
Avoterveyden-huolto
Q3-Q4III
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut: Fysioterapia Lymfa-, Puhe- ja Toimintatera-piat, Neuropsykolo-ginen kuntoutusSosiaali- ja terveystoimiala,
Fysioterapia, Erityispalvelut
Q3-Q4III
Turvapuhelin-palvelutSosiaali- ja terveystoimiala,
Ikäkeskus
Q3III
Turvapuhelin-asiakkaiden etsintäpalveluSosiaali- ja terveystoimiala,
Ikäkeskus
Q4I
Kotihoitopalve-lut, ympärivuoro-kautiset
ja kotisairaalan yöpartiotoimin-ta
Sosiaali- ja terveystoimiala,
Kotihoito
Q2-Q3IV
Koneellinen lääkejakeluSosiaali- ja terveystoimiala,
Kotihoito
Q4II
Lastensuojelun avohuollon palvelutSosiaali- ja terveystoimiala,
Lastensuojelu
Q3-Q4IV
Päihdehuolto, asunnottomien
tilapäinen palveluasumi-nen
Sosiaali- ja terveystoimiala,
Päihdehuolto
Q3-Q4IV
Erikoishammas-hoidon palvelut
Anestesia, Parodontologi-nen ja
Suukirurginen
Sosiaali- ja terveystoimiala,
Suun terveydenhoito
Q3-Q4III
Ryhmälomitus, kehitysvam-maisten
lasten omaishoitajille
Sosiaali- ja terveystoimiala, Vammaispalve-lutQ2III
Seinäjoen toimintakeskus, Henkilökuljetus invavarusteisel-la linja-autollaSosiaali- ja terveystoimiala,
Vammaispalve-lut
Q3II
Tukiviittomien opetus perheille ja viittomakielen opetus ryhmilleSosiaali- ja terveystoimiala,
Vammaispalve-lut
Q3-Q4I

Hankintakalenteri on julkaistu ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2021. Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.