Työllisyyspalvelut on ollut toteuttamassa, hallinnoimassa sekä toimii yhteistyökumppanina erilaisissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa. 

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla pyritään parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa ja edistämään yhteiskunnallista osallisuutta.

Päättyneet hankkeet

ESR Linke-hanke 01.09.2015 – 31.08.2018

Hankkeen tavoitteena oli edistää hankkeen kohderyhmän eli heikossa työmarkkina-asemassa olevien, pääsääntöisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden, erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten ja yli 54-vuotiaiden, työmarkkina-valmiuksia ja työllistymistä. Kohderyhmänä ovat myös hankkeen henkilöasiakkaille palveluja tarjoavat tahot sekä potentiaaliset työllistäjät, erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Lisätietoa täältä.

ESR Molti-hanke 01.05.2017 – 31.7.2019

Hankkeen tavoitteena oli edistää työikäisten ja työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämään kiinnittymistä ja työelämäosallisuutta yhteiskuntaan kehittämällä moniammatillista ja -alaista verkostotyötä ja järjestö- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on kehittää toimiva ja asiakaslähtöinen yhteistyö- ja toimintamalli kohderyhmän palvelu- ja työllistymistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda kohderyhmälle mahdollisuuksia työelämään erilaisten palvelujen ja toimenpiteiden kautta. Lisätietoa täältä.

Euroopan unioni sosiaalirahasto