Eläintenpitäjärekisterissä ylläpidät omia pitopaikkoja ja eläintenpitäjätietoja. Jos sinulla on tilallasi eläimiä, on sinulla lain vaatima velvollisuus rekisteröidä eläinten pitopaikka Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröinnin pystyt tekemään sähköisesti tai toimittamalla ilmoituksen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan henkilökohtaisille pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Eläintenpitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Myös lyhyen aikaa eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää sinun tehdä ilmoitus eläinten pidosta ja pitopaikasta. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa.

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläinten osalta eläintenpitopaikka ja eläintenpitäjä rekisteröinti on seuraavien eläinryhmien osalta lain velvoittamaa. Eläinryhmät on tunnistettava ja merkittävä joko yksilöllisesti tai ryhmäeläiminä.

 • nautaeläimet
 • sikaeläimet
 • lammaseläimet
 • vuohieläimet
 • siipikarja
 • hevoseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet (poro tietyin poikkeuksin)
 • turkiseläimet
 • kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
 • mehiläiset ja kimalaiset
 • tuotantokanit
 • muut maaeläimet, pois lukien lemmikkieläimiä pitävät kotitaloudet ja eläinlääkärien vastaanotot ja klinikat

Seura- ja harrastuseläimet

Koirien, kissojen, frettien ja kanien pitäminen lemmikkeinä ei vaadi rekisteröintiä tällä hetkellä. Koirien lainvaatimasta tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty ja vaatimus astuu voimaan 1.1.2023. Lisätietoja löydät Ruokaviraston sivuilta Koirarekisteri.

Jos sinulla on koirien, kissojen, frettien tai kanien osalta ammattimaista tai muutoin laajamittaista toimintaa, vaatii toiminta eläinsuojelulain mukaista ilmoittamista Aluehallintovirastoon ja eläintenterveyssäännöstön (EU) 2016/429 mukainen pitopaikan rekisteröintivelvollisuus koskee sinua.

Tee pitopaikkarekisteröinti sähköisesti Eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteriin tai ilmoita toiminnasta Aluehallintovirastoon. Pitopaikalle muodostuu yksilöllinen rekisterinumero rekisteröinnin jälkeen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia seura – ja harrastuseläinten kanssa tehtävää ammattimaista tai muutoin laajamittaista toimintaa:

 • myymistä
 • välittämistä
 • vuokraamista
 • kasvattamista
 • valmentamista
 • kouluttamista
 • säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista
 • opetuksen antamista eläinten käytössä

Haaskapaikat

Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin (eläintenpitäjärekisteri) ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Kurikan kaupunki hallinnoi Etelä-Pohjanmaan lomituspalveluyksikköä 1.1.2022 alkaen. Lisätietoa löydät Kurikan kaupungin nettisivuilta: Lomituspalvelut