Eläintenpitäjärekisteri

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika- (mukaan lukien mini- ja mikrosiat sekä villisiat) tai hevoseläintä tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös siipikarjan, turkiseläinten, hirvi- ja kamelieläinten, mehiläisten ja kimalaisten pitoa, sekä haaskaruokintapaikan perustamista. Eläintenpidon muutosilmoitus (esim. keskeyttäminen tai lopettaminen) on tehtävä mahdollisimman pian tilanteen muuttuessa.

Eläinten pitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Myös lyhyen aikaa em. eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää sinun tehdä ilmoitus eläinten pidosta ja pitopaikasta. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa.

Myös ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, kuten koiranpentujen tai muiden lemmikkieläinten säännöllisestä kaupanpitämisestä, tulee tehdä Ilmoitus.

Eläintenpidosta ja pitopaikasta voi tehdä ilmoituksen sähköisesti suoraan eläintenpitäjärekisteriin. Sovellukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Ilmoitukset voi jättää myös lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin (eläintenpitäjärekisteri) ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoitaa Kurikan lomituspalveluyksikkö ja
Kuortaneen kunnan alueella Alavuden lomituspalveluyksikkö