Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että kaupunki liittää hankintaansa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Työllistämisehdon asettamisessa on erilaisia vaihtoehtoja: se voi olla esimerkiksi pakollinen vähimmäisehto, vertailuperuste tarjousten laatuvertailussa tai määritelty prosenttiosuus suhteessa hankinnan hintaan. Työllistyminen voi toteutua osa- tai kokoaikaisena palkkatyönä, palkkatuen avulla tai oppisopimuksen kautta. Myös työkokeilut, työssäoppimisjaksot ja muut yksilöllisesti muotoillut ratkaisut voidaan ottaa huomioon työssäoloehdon täyttämisessä.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi 13.09.2021 periaatelinjauksenaan, että kaupungin hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoja 01.10.2021 alkaen. Hankintojen vaikuttavuuden lisääminen, yhteiskuntavastuun edellyttäminen ja hankinnoilla työllistäminen löytyvät myös kaupungin hankintojen strategisesta toimenpideohjelmasta 2021-2025. Työllistämisehtojen käyttöönottoa toteuttaa ja kehittää erityisesti HANSA-hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Seinäjoelle hankinnoilla työllistämisen toimintamalli ja integroida malli osaksi hankintaprosesseja ja pysyviä käytäntöjä.

Kuntaliitto koordinoi hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaa ja Seinäjoen HANSA-hanke on yksi seitsemästä alueellisesta pilottihankkeesta, jotka toteutetaan 2021-2023. Vauhditusohjelma liittyy myös sekä Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelmaan eli Hankinta-Suomeen että TEM:n ja STM:n työkykyohjelmaan.

Hankinnoilla työllistäminen tarjoaa monenlaisia hyötyjä. Työllistettävät henkilöt työllistyvät suoraan avoimille työmarkkinoille, tuetaan vahvasti paikallista työllisyyttä ja yrityksille tulee mahdollisuus kantaa yhteiskunnallista vastuuta sekä saada imagohyötyä. Lisäksi työnantajien rekrytointihaasteisiin löytyy tätä kautta uusi ratkaisumahdollisuus, pystytään vahvistamaan alueen sosiaalista kestävyyttä sekä rakennettaan parhaimmillaan uudentyyppistä kumppanuutta kaupungin ja palveluntuottajien välille. Kaupungille hyvä työllisyystilanne tarkoittaa elinvoimaa ja talouden vahvistumista.

Linkkejä:

Kuntaliitto: https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/hankinnoilla-tyollistyminen

Hankinta-Suomi: https://vm.fi/hankinta-suomi

Työkykyohjelma: https://tem.fi/tyokykyohjelma ja https://stm.fi/tyokykyohjelma

THL: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/hankinnoilla-tyollistaminen

Kontaktit ja lisätietoja:

Jaakko Säntti
Projektipäällikkö / HANSA-hanke
SEINÄJOEN KAUPUNKI | Materiaalihallinto | Hankinta
jaakko.santti@seinajoki.fi | 050 51 62 777 | Tiedekatu 2 D2, 5. krs / PL 215, 60101 Seinäjoki
LinkedIn: linkedin.com/in/jaakko-säntti
Twitter: @JaskaSantti