1.9.2023 – 31.12.2024


Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025, jolloin myös nykyisten TE-toimistojen toiminta päättyy. Tammikuussa 2025 Suomessa aloittaa yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat työvoimapalveluiden järjestämisestä alueellaan. Seinäjoki, Ilmajoki ja Isokyrö muodostavat työllisyysalueen, jonka vastuukuntana toimii Seinäjoki. Uudistuksen tavoitteena on tukea paremmin paikallista kasvua ja elinvoimaa, sekä edistää parhaalla mahdollisella tavalla nopeaa työllistymistä.

Valmisteluhanke


Seinäjoen alueen TE25-uudistus (SATE25) -hanke tukee Seinäjoen kaupungin, Ilmajoen kunnan ja Isonkyrön kunnan muutos- ja kehittämistyötä siirryttäessä kohti TE-palvelujen siirtoa. Hanke antaa lisää resursseja muutoksen sujuvaan läpiviemiseen, strategiseen suunnittelutyöhön, yhteistyöneuvotteluihin, sekä tarvittavien sopimusten ja hallinnollisten muutosten tekemiseen.

TE-toimistojen palveluihin on kuulunut myös yrittäjille ja työnantajille suunnattuja palveluja, jotka päättyvät vuoden 2024 lopussa. Kokonaisuus on pitänyt sisällään mm. kehittämiseen, kasvuun, rekrytointeihin sekä koulutuksiin liittyviä palveluita. Kun järjestämisvastuu siirtyy kunnille, myös lakisääteisten yritys- ja työnantajapalveluiden järjestäminen siirtyy.


Valmisteluhankkeen keskeisenä tavoitteena onkin tukea ja kehittää entisestään alueen yritys- ja työnantajapalveluita. Yhdessä yrittäjäyhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa työskennellään sen eteen, että palvelut muodostaisivat jatkossa entistä paremman kokonaisuuden, joka tarjoaisi yrittäjille ja työnantajille helposti hahmotettavat ja helposti lähestyttävät palvelut.

Jo ilmestyneet uutiskirjeet:


Hanke on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama.