Päivitetty 24.3.2023

Maatalouden investointituet

Vuoden 2023 tukijaksot

Maatalouden investointituet (Huom hakemuksia ei pysty välttämättä jättää 3.4. alkaen. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmin, milloin hakemuksia pystyy Hyrrässä lähettää)
• 3.4.-10.5.2023
• 11.5.-15.8.2023
• 16.8.-15.10.2023
Nuoren viljelijän aloitustuki (Huom hakemuksia ei pysty välttämättä jättää 3.4. alkaen. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmin, milloin hakemuksia pystyy Hyrrässä lähettää)
• 3.4.-10.5.2023
• 11.5.-15.8.2023
• 16.8.-15.10.2023
Hanke- ja yritystukien valintajaksojen tarkemmat ajankohdat tiedotetaan kevään aikana heti, kun niistä on alkaneen kauden osalta tietoa.

Tutustu tukimahdollisuuksiin (ely-keskus.fi)
Yritysrahoituksesta lisätietoja (yrityspalvelutEP.fi)
Rahoitusopas, mihin rahoitusta voi saada (maaseutu.fi)

Investointitukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Ei-tuotannolliset investoinnit

Kosteikkoinvestoinnit
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

Maankuivatus ja ojitus

Ojituksen lupavelvollisuus
Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Ojitus voi pilata vesialuetta esimerkiksi lisäämällä ravinnekuormitusta tai aiheuttamalla happamoitumista kuivatusvesiä vastaanottavalla vesialueella. Samentumista tai kiintoaineen kulkeutumista kuivatusvesien mukana ei katsota pilaantumiseksi.
Myös ojan kunnossapito voi vaatia aluehallintoviraston luvan.