Ympäristökorvauksen kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

Tutustu webinaaritallenteeseen, jossa kerrottiin vinkkejä kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellusten käyttöön. Lisäksi kerrattiin ympäristösitoumuksen tilakohtaisen toimenpiteen ehdot.
Katso webinaari YouTubesta
Laadimme yleisimmin käytetyn ilmaisen LukeKasKas-sovelluksen havainnon teosta kuvallisen ohjeen.
LukeKasKas kuvallinen ohje

Suojakaistan rikkakasvien torjunta kasvinsuojeluaineilla vain ELY-keskuksen luvalla

Kasvinsuojeluaineen käyttöön suojakaistalla pitää pyytää lupa oman alueen ELY-keskuksesta kirjallisella lupahakemuksella.
Lupahakemus

Kiireellisissä tapauksissa lupa ruiskuttamiseen on mahdollista antaa myös suullisesti. Suullisia lupia myöntävät ELY-keskuksen peltopuolen tarkastajat, mutta lisäksi on toimitettava kirjallinen lupahakemus. Sen voi toimittaa joko suoraan suullisen luvan antaneen tarkastajan sähköpostiin tai osoitteeseen: valvonta.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi Luvan hakemisen jälkeen viljelijälle postitetaan luvasta päätös.

Peltotukihakukoulutukset 2024

Seinäjoen maaseutupalveluiden koulutukset järjestettiin 16.-25.4.2024.
Seitsemän koulutusta tavoitti yhteensä 350 henkilöä.

Seinäjoen koulutus oli osa alueen kuntien maaseutupalveluiden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistä koulutuskiertuetta. Koulutuskiertueen tilaisuuksista Kurikan 17.4.2024 järjestetty koulutus striimattiin ja voit katsoa sen tallenteen YouTubesta täältä.
Katso Etelä-Pohjanmaan koulutuskierroksen tarkemmat tiedot täältä.
Materiaalit:
1. Kevään haku, hakuaikataulut, muutosaikataulu (Mitä haettavissa, milloin ja mitä tarkoittaa ja mitä voit muuttaa. Milloin ei voi muuttaa?)
2. Vinkkejä tukihakemuksen tekoon (korvauskelpoisuus, maatalousmaa, maatalousmaasta poisto ja palauttaminen, lohkotiedot ja kasvulohkojen piirtäminen, tukirastit Vipu-palvelussa)
3. Tietoa ehdollisuudesta (mm. viljelykierto, vähimmäismaanpeite, viljavuustutkimukset, lannoitus, kasvinsuojelu, pysyvät nurmet)
4. Ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen valinnat
5. Vipu-mobiili, monitorointi ja selvityspyynnöt (Mitä monitoroidaan, maataloustoiminta, viljelijän toimet)
Luomu ja ei tuotannolliset investoinnit

Kasvinsuojeluruiskujen testaustilaisuudet ja ruiskuttajan tutkinnot 2024

Tänä vuonna on testausvuorossa vuonna 2019 sekä 2021 testatut ruiskut ja samana vuonna uutena hankitut ruiskut, joita ei vielä ole testattu.
Ruiskuntestaus on voimassa nykyisin 3 vuotta testauksesta.
ProAgrian järjestämät vuoden 2024 kasvinsuojeluruiskuntestaus tilaisuudet ja yhteystiedot löydät täältä.
Palvelutoimisto Suokko & Hantula ,Kasvinsuojeluruiskun testaukset.
Tiedustelut Pauli Hantula 050 3042239
pauli.hantula66@gmail.com

Vuonna 2019 ruiskuttajan tutkinnon suorittaneet myös koulutuksen uusinta vuorossa, jos käytät kasvinsuojeluaineita 2024.
Kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta.

Seuraavat tahot järjestävät kasvinsuojelutukintoja verkossakoulutuksina:
Lue Tukes kasvinsuojelukoulutuksen materiaali
ProAgrian kasvinsuojelututkinto verkossa voit suoritta täällä.
Berner Oy:n kasvinsuojelututkinto verkossa voit suorittaa täällä
Verkkokoulu.com kasvinsuojelututkinto verkossa voit suorittaa täällä
Kasvinsuojelutukinto.fi kasvinsuojelututkinto verkossa voit suorittaa täällä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien maaseutupalveluiden yhteinen koulutuskiertue tammikuussa 2024

Katso Kurikan 17.1.2024 striimattu tilaisuus YouTubesta täältä
Aineistot: Syysilmoitus 2023, Viljelykierto, Syysilmoituksen monitorointi ja pinta-alatukien ajankohtaiset 2024 ja Syysilmoitus koulutusvideo

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti 11.1.2024 etäkoulutuksen eläintukien haun tueksi viljelijöille.

Aineistot: C-alueen eläintuet 2024 ja Alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset 2024

Maatilojen neuvonta

Tukea hakeva maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–2027. Näet tilasi käytössä olevan neuvontakorvausmäärän Vipu-palvelun Maatila-valikosta kohdasta Neuvontakorvaus.
EU-maaseuturahastosta korvataan neuvojarekisterissä olevan neuvojan neuvontakäynnin hinnasta 75 euroa/tunti. Viljelijä maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden sekä arvonlisäveron osuuden.
Neuvonnan aihealueet

KIPSI -hanke

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää rannikon valuma-alueen pelloille kipsiä noin 100 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2024 aikana.
Kipsinlevityksellä pyritään vähentämään valuma-alueilta Saaristomereen, Pohjanlahteen ja Suomenlahteen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Kipsikäsittelyllä on tutkimuksissa saatu noin 50 prosentin vähennys fosfori- ja kiintoaineskuormaan.
Kipsin levitykseen soveltuvat pellot ovat nähtävissä Kipsi-hankkeen karttapalvelussa, VIPU-palvelussa ja Aluehallinnon asiointipalvelussa. Kipsikäsittely (kipsi, rahti ja levitys) ja neuvonta (2 tuntia/vuodessa) ovat viljelijöille maksuttomia ja verovapaita. Kipsin levitys ei vaikuta maataloustukiin, kipsiä ei lueta lannoitteeksi, eikä sillä ole kalkitusvaikutusta.

KIPSI-hankkeen tavoitteena on käsitellä 50 000 peltohehtaaria maanparannuskipsillä hankkeen laajennusalueella ja kesän jälkeen levitystä on haettu 41500 hehtaarille.
Nyt on avattu myös sähköinen haku, jossa oleva aineisto on vuodelta 2022, joten uusimmat lohkomuutokset puuttuvat hakupalvelun lohkoaineistosta. Näille lohkoille tukea haetaan paperilomakkeella.
Kipsikäsittelyn hakeminen
———————————

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset Cap 27- viljelijätukikoulutukset 2023:

17.1.2023 klo 13-14:30 Eläintukikoulutus, katso tallenne tästä.
7.2.2023 Kurikan viljelijätukikoulutus tilaisuus YouTube -tallenteena tästä.
19.4.2023 Kurikan viljelijätukikoulutus tilaisuus, katso YouTube-tallenne tästä.

Paikalliset tukihakukoulutukset 2023 huhtikuussa

Koulutusmateriaalit:
Monitorointi, vipumobiili ja syysilmoitus
Ehdollisuus
Tukihakemus VIPU-palvelussa
Ympäristökorvauksen valinnat
Ekojärjestelmä
Maatilojen neuvonta -Neuvo 2027-
———————-

Akuutti Agrotekno, Akuuttia tietoa maatilayritysten kannattavuudesta lannoite- ja energiansäästötoimissa -hanke
(Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1.1.2023 – 31.12.2023)

Maatilan varautuminen -hanke

Maatilan varautuminen -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi.
(01.05.2022-31.12.2023, ProAgria Etelä-Pohjanmaa)
Lataa tai tulosta maksuton Maatilan riskienhallinnan kartoitustyökalu tästä
Aurinkosähkön tuotto ja turvallisuus -kiertue 23.10.-29.11.2023
———————-

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat
———————————
ProAgrian koulutukset / tapahtumat:
* ProAgria tapahtumat Sivustolle koottu ProAgrian ajankohtaiset koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat.
* ProAgria kehittämishankkeet

Muu koulutustarjonta:
* SeAMK
* Sedu
* Jami
* Suomen Yrittäjäopisto
Päivitetty 14.5.2024