Päivitetty 3.7.2023

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset Cap 27- viljelijätukikoulutukset:

17.1.2023 klo 13-14:30 Eläintukikoulutus, katso tallenne tästä.
7.2.2023 Kurikan viljelijätukikoulutus tilaisuus YouTube -tallenteena tästä.
19.4.2023 Kurikan viljelijätukikoulutus tilaisuus, katso YouTube-tallenne tästä.

Paikalliset tukihakukoulutukset 2023 huhtikuussa

Koulutusmateriaalit:
Monitorointi, vipumobiili ja syysilmoitus
Ehdollisuus
Tukihakemus VIPU-palvelussa
Ympäristökorvauksen valinnat
Ekojärjestelmä
Maatilojen neuvonta -Neuvo 2027-

Seinäjoen maaseutupalvelut, koulutukset helmi-maaliskuu 2023
Tuet 2023-mikä muuttuu ?

Koulutusmateriaalit:
Viljelijätukien haku, aktiivi viljelijä ja monitorointi
Pinta-alatuet
Ehdollisuus
Ympäristökorvaus ja ekojärjestelmä
———————-

Kasvinsuojeluruiskun testaus

ProAgria EP, kasvisuojeluruiskujen testaus 2023

Akuutti Agrotekno, Akuuttia tietoa maatilayritysten kannattavuudesta lannoite- ja energiansäästötoimissa -hanke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Maatilan varautuminen -hanke

Maatilan varautuminen -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi.
(01.05.2022-31.12.2023, ProAgria Etelä-Pohjanmaa)
2023 webinaareissa
———————-

KIPSI -hanke

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää rannikon valuma-alueen pelloille kipsiä noin 100 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2024 aikana.
Kipsinlevityksellä pyritään vähentämään valuma-alueilta Saaristomereen, Pohjanlahteen ja Suomenlahteen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Kipsikäsittelyllä on tutkimuksissa saatu noin 50 prosentin vähennys fosfori- ja kiintoaineskuormaan.
Kipsikäsittely ei vähennä muiden vesiensuojelutoimien tarpeellisuutta. Kipsikäsittelyn lisäksi on tärkeää edistää myös muita maatalouden vesiensuojeluratkaisuja sekä pitää huolta peltomaan kasvukunnosta ja vesitaloudesta.

Kipsin levitykseen soveltuvat pellot ovat nähtävissä Kipsi-hankkeen karttapalvelussa, VIPU-palvelussa ja Aluehallinnon asiointipalvelussa. Kipsikäsittely (kipsi, rahti ja levitys) ja neuvonta (2 tuntia/vuodessa) ovat viljelijöille maksuttomia ja verovapaita. Kipsin levitys ei vaikuta maataloustukiin, kipsiä ei lueta lannoitteeksi .
Kipsikäsittelyn hakeminen

Kipsinlevityksen edellinen tukihaku oli auki 1.12.2022 – 30.6.2023 välisenä aikana, jonka jälkeen haku on kiinni aineistonpäivityksen ajan. Edellisessä haussa tukea haettiin kokonaisuudessaan reilulle 12 000 peltohehtaarille. Pohjanmaan maakuntien yhteenlaskettu osuus hakumäärästä oli noin 4 000ha.———————————-

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat
———————————-
Kasvinsuojelututkinto (ruiskuttajan tutkinto)
Kasvinsuojelututkinto tulee uusia viiden vuoden välein.
———————————-
Kasvinsuojeluruisku on testautettava, kun uutena ostetun ruiskun ostopäivästä kulunut viisi tai edellisestä testauksesta on kulunut kolme vuotta. Testaus koskee muitakin kuin ympäristötukeen sitoutuneilla maatiloilla käytettäviä kasvinsuojeluruiskuja. Ennen vuotta 2021 tehty kasvinsuojeluruiskuntestaus on voimassa viisi vuotta testauspäivästä.

Palvelutoimisto Suokko & Hantula
Kasvinsuojeluruiskun testaukset.
Tiedustelut Pauli Hantula 050 3042239
pauli.hantula66@gmail.com

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

———————————
ProAgrian koulutukset / tapahtumat:
* ProAgria tapahtumat Sivustolle koottu ProAgrian ajankohtaiset koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat.
* ProAgria kehittämishankkeet

Muu koulutustarjonta:
* SeAMK
* Sedu
* Jami
* Suomen Yrittäjäopisto
———————————