Yhdessä-hanke (ESR+) toteutetaan ajalla 1.4.2024–30.9.2026.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat arabian-, darin-, kurdin-, somalin- ja turkinkieliset maahanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena on auttaa asiakkaita siirtymään kohti työelämää monialaisen verkostoyhteistyön, työhönvalmennuksen sekä työnantajayhteistyön avulla.

Hankkeessa pyritään luomaan tiivis yhteys eri toimijoiden välille ja mallinnetaan monialaisen verkostotyöskentelyn työtapa, jota ammattilaisten on mahdollista käyttää hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke toimii Seinäjoki-Ilmajoki-Isokyrö alueella. Yhdessä-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston plus (ESR+) toimintalinja 4:n ja erityistavoite 4.1. Polkuja töihin -sisältöön liittyvä kehittämishanke. Hanke toimii valtakunnallisessa teemassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa, sen sisältöosiossa Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus ja sen toteuttaa Seinäjoen kaupunki.