Päivitetty 12.4.2024

Eläintenhyvinvointilaki ja eläinvalvonnat -koulutus

Koulutuksessa pureuduttiin eläinten hyvinvoinnin valvontaan ja uuden lain mukanaan tuomiin muutoksiin kotieläintilojen näkökulmasta. Koulutuksessa kuultiin myös ajankohtaiset asiat ELY-keskusten tekemästä eläinvalvonnasta: mitä asioita siinä tarkastellaan, ja pitääkö valvontaan valmistautua jotenkin? Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.
Etelä-Pohjanmaan viljelijäkoulutusten materiaalit.
Koulutusvideo katsottavissa 17.4. asti.

Eläintukien hakuopas 2024

Ruokavirasto on kerännyt kaikki vuoden 2024 eläintukien liittyvät ohjeet tänne.

Alkuvuodesta haettavien eläintukien hakuajat:

Eläinten hyvinvointikorvaus 8.1.-1.2.2024
Eläinmääräilmoitus vuodelta 2023 8.1.-1.2.2024
Pohjoinen kotieläintuki naudoista 12.2.-5.3.2024
Pohjoinen kotieläintuki uuhista 12.2.-5.3.2024
Pohjoinen kotieläintuki kutuista 12.2.-5.3.2024
Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 12.2.-5.3.2024
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen –sopimus, ei vielä tiedossa 20.2.-15.3.2024.

Kaikki eläintuet haetaan Vipu-palvelussa. Paperihakemuksella voit hakea tukea vain myöhästyneenä 7 kalenteripäivää tukihaun päättymisen jälkeen, hakulomakkeet saat kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksestasi.

Eläinten hyvinvointituen 2024 ehdot

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua vuodelle 2024 haetaan Vipu-palvelussa 8.1.–1.2.2024. Sitoumusaika on 1.1.-31.12.2024.
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2024

Eläinmääräilmoitus vuodelta 2023

Tee eläinmääräilmoitus sähköisesti VIPU-palvelussa 8.1.-1.2.2024:

* Jos käytät siipikarjaa sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotetun tuen eläinmäärän täyttämiseen 2023
* Olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta 2023 siipikarjasta tai sioista.
-> Siipikarjan toimenpiteen Pito-olosuhteiden parantaminen valinneilta teuraseräraportit liitteeksi.
-> Sikojen toimenpiteen Lihasikojen olosuhteiden parantaminen valinneilta teurasraportit liitteeksi.

*Olet hakenut siipikarjasta luomu-tukea 2023.

* Jos käytät yhteisön tilan eläinmäärää osallisen tilan eläinmäärän laskennassa tai päinvastoin vuonna 2023. Näissä tilanteissa henkilö on osallisena useammalla tilatunnuksella.
-> Tarvittaessa määräysvallista yhteisössä on toimitettava todisteet liitteenä.
Tarkemmat ohjeet täällä.

Maidon pohjoinen tuotantotuki

Maitolitraan perustuvaa tuotantotukea maksetaan C-tukialueen maidontuottajille. Tukea maksetaan meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat Ruokaviraston Maitorekisteriin tuottajilta ostetun ja markkinointiin hyväksytyn maidon määrän. Tuki maksetaan kuukauden 15. päivä.

Jos myyt tilaltasi maitoa suoraan kuluttajalle maitona, maitotuotteena tai maitotuotteiden siirtona, voit hakea siitä suoramyyntimaidon tukea maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Suoramyyntimaidon tuotantotukea maksetaan, jos tuen määrä on vähintään 100 euroa.

Suoramyyntimaidon litramäärät ilmoitat meille 230-lomakkeella. Palauta lomake viimeistään tammikuun puoleenväliin mennessä maaseututoimistoon.

Eläintiheyden laskenta

Vuodesta 2023 alkaen luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta ei enää makseta.
Eläintiheysrajaa 0,35 eläinyksikköä/ korvauskelpoinen peltohehtaari käytetään edelleen C-alueella Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen myöntämisen edellytyksenä.

Eläintiheyden laskemisessa käytetään hakuvuoden eläinmäärää ja päätukihaussa ilmoittamaasi korvauskelpoista peltopinta-alaa. Eläinten laskenta-ajanjakso on 1.1.-31-12. eli koko vuosi. Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät tulevat suoraa eläinrekisteristä. Muista pitää eläinrekisteritiedot kunnossa.

Siipikarjan eläinmäärät ilmoitat erikseen eläinmääräilmoituksella ja laskennassa käytetään kuukauden 1.päivän tilannetta.

Eläintiheyden laskenta kaava: Eläintiheys (ey/ha) = eri eläinryhmien eläinyksikköjen summa (ey) / korvauskelpoiset peltohehtaarit (ha)