Päivitetty 4.2.2022

Nauta-, lammas- ja vuohipalkkiot (EU:n eläinpalkkiot)

Hakuaika 10.2.-3.3.2022

Haku Vipu-palvelu vuosittain

Vuoden 2022 alusta nauta-, lammas- ja vuohipalkkion haku muuttuu haettavaksi vuosittain. Tähän saakka tuki on ollut voimassa toistaiseksi. Vipu-palvelusta löydät tiedot päättyvistä osallistumisilmoituksista kohdasta Maatila- Kotieläintuotanto ja maito. Muutos koskee EU:n eläinpalkkioiden tukijärjestelmää.

Haku avautuu Vipu-palveluun, kun tukeen liittyvä valtioneuvoston asetus on käsitelty. Hakemuksella valitset tilaasi koskevat toimenpiteet, joihin osallistut tukivuoden aikana.

Kaikki EU:n eläinpalkkioon liittyvät osallistumisilmoitukset päättyivät vuoden 2021 lopussa. Jatkossa tukiin ilmoittautuminen tapahtuu vuosittain.

Huom! Pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitus ei pääty.

Eläinten hyvinvointikorvaus

Hakuaika tammi-helmikuun vaihde 13.1.-2.2.2022

Haku Vipu-palvelu vuosittain

Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloille. Tuen hakemisen ehdot täyttyvät, kun olet tuenhakijana täysi-ikäinen, aktiiviviljelijä ja pystyt toteuttamaan  eläinten hyvinvointia koskevat sitoumusehdot. Tuen maksu edellyttää eläinmääräilmoitusta sikojen ja siipikarjan osalta. Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät haetaan hallinnollisesti eläinrekisteristä.

Tuessa on eläinkohtaisesti valittavissa toimenpiteitä. Voit valita ja toteuttaa niitä toimenpiteitä, jotka parhaiten tukevat oman tilasi toimintaa ja joiden ehdot pystyt täyttämään.

Tukeen oikeuttava sitoumus tehdään kalenterivuosittain. Haku tapahtuu Vipu-verkkoasiointipalvelun kautta ja hakuaika ajoittuu tammi-helmikuun vaihteeseen.

Pohjoinen kotieläintuki

Hakuaika ennakon haku14.2.2022-10.3.2022

Haku Vipu-palvelu tai lomake 139

Eläinyksikkökohtaista tukea maksetaan C-tukialueella emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista ja kutuista.

Tuesta voit hakea ennakkoa Vipu-palvelun kautta tai lomakkeella 139. Hakuaika sijoittuu helmikuun loppuun-maaliskuun alkuun.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Hakuaika Ennakon haku 14.2.2022-10.3.2022

Haku Vipu-palvelu tai lomake 139

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilalla muodostuneen viitemäärän perusteella. C-tukialueella tuki on haettavissa Pohjoisena tukena. Tuen maksatusta haetaan Vipu-palvelun kautta tai lomakkeella 139. Hakuaika sijoittuu helmikuun loppuun-maaliskuun alkuun. Ennakko ja lopullinen tuki haetaan samalla kertaa.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus

Hakuaika päätukihaun yhteydessä

Haku Vipu-palvelusta

Luonnonhaittakorvauksen tuessa on mahdollista hakea kotieläinkorotusta. Kasvinviljelyä koskevien ehtojen noudattamisen lisäksi on tilallasi toteuduttava myös kotieläintilan ehdot.

Kotieläintilan korotus maksetaan, jos eläintiheys täyttyy. Eläintiheysrajana on 0,35 eläinyksikköä/ korvauskelpoinen peltohehtaari. Eläintiheyden laskemisessa käytetään hakuvuoden eläinmäärää ja päätukihaussa ilmoittamaasi korvauskelpoista peltopinta-alaa. Eläinten laskenta-ajanjakso on 1.1.-31-12. eli koko vuosi. Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät tulevat suoraa eläinrekisteristä. Muista pitää eläinrekisteritiedot kunnossa.

Siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät ilmoitat erikseen ja laskennassa käytetään kuukauden 1.päivän tilannetta.

Eläintiheyden laskenta

Eläintiheyden laskenta kaava: Eläintiheys (ey/ha) = eri eläinryhmien eläinyksikköjen summa (ey) / korvauskelpoiset peltohehtaarit (ha)

Eläinmäärien ilmoittaminen

Ilmoita tilasi hallinnassa olleiden eläinten määrä Vipu-palvelussa helmikuun alkuun mennessä. Eläinmäärän ilmoittaminen on ehtona eläintukien maksuun.

Lue tarkemmin Ruokaviraston sivuilta

Maidon pohjoinen tuotantotuki

Maitolitraan perustuvaa tuotantotukea maksetaan C-tukialueen maidontuottajille. Tukea maksetaan meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat Ruokaviraston Maitorekisteriin tuottajilta ostetun ja markkinointiin hyväksytyn maidon määrän. Tuki maksetaan kuukauden 15. päivä.

Jos myyt tilaltasi maitoa suoraan kuluttajalle maitona, maitotuotteena tai maitotuotteiden siirtona, voit hakea siitä suoramyyntimaidon tukea maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Suoramyyntimaidon tuotantotukea maksetaan, jos tuen määrä on vähintään 100 euroa.

Suoramyyntimaidon litramäärät ilmoitat meille 230-lomakkeella. Palauta lomake viimeistään tammikuun puoleenväliin mennessä maaseututoimistoon.