Päivitetty 13.1.2023

Eläinmääräilmoitus (2022)

Ilmoitusaika Vipu-palvelussa 9.1.—2.2.2023

Eläinpalkkioiden hakuohjeet on julkaistu

Kaikkia eläinpalkkioita pitää hakea vuosittain. Palkkioita voi hakea ainoastaan sähköisesti Vipu-palvelussaHakuaika on 9.1.–24.1.2023.

Alkuvuodesta haettavat muut eläintuet, arvioitu hakuaika:

Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen –sopimus 13.2.—2.3.2023
Pohjoinen kotieläintuki naudoista 13.2.—2.3.2023
Pohjoinen kotieläintuki uuhista 13.2.—2.3.2023
Pohjoinen kotieläintuki kutuista 13.2.—2.3.2023
Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 13.2.—2.3.2023

Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuehdot julkaistu

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua vuodelle 2023 haetaan Vipu-palvelussa 9.1.2023–2.2.2023.

Maidon pohjoinen tuotantotuki

Maitolitraan perustuvaa tuotantotukea maksetaan C-tukialueen maidontuottajille. Tukea maksetaan meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat Ruokaviraston Maitorekisteriin tuottajilta ostetun ja markkinointiin hyväksytyn maidon määrän. Tuki maksetaan kuukauden 15. päivä.

Jos myyt tilaltasi maitoa suoraan kuluttajalle maitona, maitotuotteena tai maitotuotteiden siirtona, voit hakea siitä suoramyyntimaidon tukea maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Suoramyyntimaidon tuotantotukea maksetaan, jos tuen määrä on vähintään 100 euroa.

Suoramyyntimaidon litramäärät ilmoitat meille 230-lomakkeella. Palauta lomake viimeistään tammikuun puoleenväliin mennessä maaseututoimistoon.

———————————————————————————————-

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 2022

Hakuaika päätukihaun yhteydessä

Haku Vipu-palvelusta

Luonnonhaittakorvauksen tuessa on mahdollista hakea kotieläinkorotusta vuodelta 2022. Kasvinviljelyä koskevien ehtojen noudattamisen lisäksi on tilallasi toteuduttava myös kotieläintilan ehdot.
Vuodesta 2023 alkaen luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta ei enää makseta.

Kotieläintilan korotus maksetaan, jos eläintiheys täyttyy. Eläintiheysrajana on 0,35 eläinyksikköä/ korvauskelpoinen peltohehtaari. Eläintiheyden laskemisessa käytetään hakuvuoden eläinmäärää ja päätukihaussa ilmoittamaasi korvauskelpoista peltopinta-alaa. Eläinten laskenta-ajanjakso on 1.1.-31-12. eli koko vuosi. Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät tulevat suoraa eläinrekisteristä. Muista pitää eläinrekisteritiedot kunnossa.

Siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät ilmoitat erikseen ja laskennassa käytetään kuukauden 1.päivän tilannetta.

Eläintiheyden laskenta

Eläintiheyden laskenta kaava: Eläintiheys (ey/ha) = eri eläinryhmien eläinyksikköjen summa (ey) / korvauskelpoiset peltohehtaarit (ha)