Viisi hymyilevää henkilöä , joilla on samanlainen vaatetus: sininen takki ja mustat housut.

Mitä teette? Montako ihmistä teillä on töissä?

Seinäjoen kansalaisopisto on kaupungin ylläpitämä, opetusministeriön järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää ja pätevöittävää koulutusta sekä taiteen perusopetusta (TPO) antava oppilaitos.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu pääasiassa peruskoulun päättäneille, mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on koko Seinäjoen kaupunki keskustaajamasta kaupunginosiin.

Päätoimiseen henkilöstöömme kuuluu n. 25 työntekijää ja tuntiopettajia lukuvuosittain n. 350 henkilöä.

Millaisia erilaisia toimenkuvia/työtehtäviä teillä on?

Rehtori ja apulaisrehtori, suunnittelijaopettajia, hallintokoordinaattori, viestintäkoordinaattori, asiakaspalvelussa toimistosihteereitä, opistomestari, projektityöntekijöitä ja tuntiopettajia

Kuinka paljon uusia osaajia palkkaatte vuosittain/lähivuosina?

1-3

Miksi kannattaa tulla töihin juuri teille/Mikä on vahvuutenne työnantajana?

Kannustavat ja rennot työkaverit. Mielekästä ja kehittyvää työtoimintaa tuetaan ideointia, luovuutta, vaihtelevuutta ja työn itsenäisyyttä tukemalla.

Mikä työsuhde-etu teillä on, mitä työntekijänne erityisesti arvostavat?

Maksuton kurssiosallistuminen yhdelle tai kahdelle kurssille.

Paras saamanne palaute työnantajana?

Omaa osaamista saa kehittää ja sitä tuetaan!

Seinäjoki on avaruuden pääkaupunki, missä on tilaa kaikelle hyvälle. Jatka lausetta meillä on tilaa…

kaikenlaisille osaajille

Linkki rekrytointisivullemme

Tutustu muihin työnantajiin