+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työ ja yrittäminen » Toimintojen Talo

Toimintojen Talo

Toimintojen Talo tarjoaa työelämäosallisuutta edistäviä palveluita työhönvalmennuksen kautta. Työhönvalmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta ja työelämään siirtymistä. Työhönvalmennuksessa toteutetaan erilaisia tehtäviä ja se koostuu tarpeen mukaisesta työvalmennuksesta tai palkkatuetusta työsuhteesta.

• kuntouttavana työtoimintana
• työkokeiluna
• avotyötoimintana

Toimintojen Talossa voidaan toteuttaa myös:
• palkkatuettua työtä

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa henkilön työ- ja toimintakykyä. Työtoiminnan kesto on 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä. Kuntouttavan työtoimintaan sisältö ja kesto suunnitellaan henkilön tarpeiden mukaan.

Työkokeilu on suunnattu työttömille työnhakijoille. Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: työelämään paluun tukemiseksi, koulutus- ja ammattiala vaihtoehtojen selvittämiseksi. Työkokeiluun liittyvä oikeus tulee varmistaa TE-palveluista.

Avotyötoiminta on työtoimintaa, jota järjestetään toimintakeskuksen ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla. Avotyötoiminnassa henkilö työskentelee erilaisissa avustavissa tehtävissä. Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Avotyötoiminnan tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen tai kuntoutuminen aina avoimille työmarkkinoille saakka.

Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-palvelu arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-palvelu päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Lounaskahvilassa ja kirpputorilla
• Asiakaspalvelutehtävät

Keittiössä
• Ruoanvalmistus
• Leivonta
• Tiskaus
• Avustavat työtehtävät

Kiinteistön huollossa
• Talonmiehen työtehtävät
• Siivoustyöt

Tehtäviin ei vaadita alan koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta, oma mielenkiinto tehtäviä kohtaan on hyvä lähtökohta. Tehtäviin ja työhönvalmennukseen saa työvalmentajan sekä muun työyhteisön tuen ja ohjauksen sekä kannustuksen.

Tehtäviin voi hakea non-stop periaatteella.

Uusi toimintakulttuuri vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja vähentämään yksinäisyyttä.

Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihanketta vuosina 2017 -2018. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä erilaisilla toiminnoilla ja tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen matalan kynnyksen periaatteella. Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen ja valmistamisen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa yhteisöllisessä kohtaamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä terveitä elintapoja, arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä. Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen.

Hanke toteutetaan monien eri tahojen yhteistyönä ja se alkaa viidellä pilotilla (Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo ja Vihti) ja laajenee hyvien käytäntöjen levittämisellä ja juurruttamisella vähintään 36 paikkakunnalle 18 maakunnassa vuoteen 2018 mennessä. Etelä-Pohjanmaan alueellisen hankkeen pilottikeittö on tällä hetkellä Toimintojen talo Seinäjoella. Ihmisiä yhdistävää toimintaa tullaan laajemmin levittämään maakuntaan aktiivisen kylätoiminnan kautta.

Seinäjoen pilotin hankekumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Lisäksi valtakunnallisen, Kirkkohallituksen koordinoiman hankkeen kautta yhteistyökumppaneita ovat myös Marttaliitto, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ehyt ry. Lisäksi hanke tekee alueellista oppilaitosyhteistyötä.

Julia Sillanpää
aluekoordinaattori
julia.sillanpaa@epshp.fi
+358 50 474 2858

Tiina Lenkkeri
hanketyöntekijä
tiina.lenkkeri@seinajoki.fi
+358 44 4181583

www.epshp.fi/yhteinenkeittio

www.yhteinenkeittio.fi
www.toimintojentalo.fi
Facebook: @yhteinenEP
Twitter: #yhteinenkeittiö


Yhteystiedot:

Kaija Kuusisto
Toiminnanjohtaja


Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki


p. 06 416 2865 / 050 529 4252

toimintojentalo@gmail.com

http://toimintojentalo.fi/