Byggnadstillsynen är myndighetsverksamhet som för sin del ska främja, guida och övervaka kvalitativt förverkligande och bevarande av den byggda miljön, byggnadsbeståndet och en bra stadsbild samt ombesörja beaktande av allmänintresset. Byggnadstillsynen utreder kraven på tillstånd för byggprojekt och behandlar tillstånd förknippade med byggande samt bland annat tillstånd för miljöåtgärder.

Bygglov kan sökas elektroniskt via programmet ePermit, som för närvarande fungerar bäst med webbläsarna Chrome och Mozilla Firefox. ePermit. Emellertid ska ännu tre uppsättningar bundna pappersritningar med ryggar inlämnas till byggnadstillsynen, eftersom elektronisk arkivering ännu inte tillämpas. Du kan även ansöka om tillståndet med den traditionella pappersblanketten.

Byggnadstillsynen finns i servicepunkten Alvari och har öppet mån-fre kl. 09.00-15.00.
rakennusvalvonta@seinajoki.fi
Postadress: PL 215, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Alvar Aallon katu 10, E-ovi, tel. +3586 416 2121

Byggnadsinspektör Arto Kruuti, tel. +358500 262 928
Biträdande byggnadsinspektör Tero Raveala, tel. +35850 554 3322

Tillståndsingenjörer:
Seinäjoki och Peräseinäjoki: Päivi Finni, tel. +35840 774 8481
Nurmo och Ylistaro: Risto Puupponen, tel. +358500 262 927

Inspektionsingenjörer:
Jarmo Akkala, tel. +35844 425 5070
Pasi Nevanperä, tel. +35844 425 5300
Sirpa Ollila, tel. +35844 418 1127
Ari Peltola, tel. +35850 376 0509