Byggnadstillsynen är myndighetsverksamhet som för sin del ska främja, guida och övervaka kvalitativt förverkligande och bevarande av den byggda miljön, byggnadsbeståndet och en bra stadsbild samt ombesörja beaktande av allmänintresset. Byggnadstillsynen utreder kraven på tillstånd för byggprojekt och behandlar tillstånd förknippade med byggande samt bland annat tillstånd för miljöåtgärder.

Bygglov kan sökas elektroniskt via programmet ePermit, som för närvarande fungerar bäst med webbläsarna Chrome och Mozilla Firefox.

Byggnadstillsynen finns i servicepunkten Alvari.
rakennusvalvonta@seinajoki.fi
Postadress: PL 215, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Alvar Aallon katu 10, E-ovi, tel. +3586 416 2121

Ledande byggnadsinspektör Katja Helenius, tel. +35850 44 40309
Byggnadsinspektör Tero Raveala, tel. +35850 554 3322

Tillståndsingenjör:
Jarmo Akkala, tel. +35844 425 5070

Ryhti-projektet:
Pauliina Vähälummukka, tel. +35844 4255226

Inspektionsingenjörer:
Ville Antila, tel. +35840 773 7290
Pasi Nevanperä, tel. +35844 425 5300
Matti Kujanpää, tel. +358504785244
Ari Peltola, tel. +35850 376 0509
VVS-inspektören Thomas Myllykoski, tel. +35840 660 3667