Fastighets- och geodatatjänsterna producerar och underhåller geodatamaterial och kartor för stadens bruk, för publicering i Karttjänsten samt på beställning av kunder som kartutdrag.

Kartpaket för byggare

Omfattar allt kartmaterial som behövs för byggplanering och tillståndssökning.

Beställ uppgifter om gat- och rörhöjder direkt från väg- och vattenbyggnadsplanerarna.