Administration


Stadsmiljöroteln arbetar under ledning av stadsmiljönämnden och sköter beredningen och genomförandet av ärenden som hör till dess område.
Tillståndsnämnden är Seinäjoki stads bygglovs- och miljöskyddsmyndighet.


Ledningsgrupp


Stadsmiljöchef Juha Takamaa, tel. +35840 826 1007
Administrativ chef Juha Ahonen, tel. +35844 470 0229
Ekonomichef Tarja Lehtinen, tel. +35844 418 1661
Stadsingenjör Joni Ulvila, tel. +35844 418 1677
Planläggningschef Martti Norja, tel. +35840 774 8501
Stadsgeodet Taru-Maaria Herttua-Suokko, tel. +35840 539 1167
Stadsarkitekt Jussi Aittoniemi, tel. +35840 585 3917
Byggnadsinspektör Arto Kruuti, tel. +358500 262 928
Miljöskyddschef Hanna Latva-Kiskola, tel. +35844 425 5716
Räddningschef Harri Setälä, tel. +35850 345 9891

https://www.seinajoki.fi/yhteystiedot
fornamn.efternamn@seinajoki.fi
Servicepunkt Alvari är öppen vardagar kl. 09.00–15.00

Postadress: PL 215, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Alvar Aallon katu 10, E-ovi, tel. +3586 416 2121