Servicetrafik är anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

I servicetrafiken får resenären vid behov hjälp av föraren att stiga in i eller gå ut ur bussen/bilen. Resenärerna kliver på vid vägen eller busshållplatsen vid fastigheten samt vid behov vid hemdörren.

Avgift för resan: Självrisken för kunder i servicetrafiken och personer över 65 år är 2 € för resor på högst 15 km. För resor över 15 km debiteras självrisken enligt avgiftstabell.

Servicetrafikens avgifter:

0–16 km 4,70 €

16–20 km 5,50 €

20–25 km 6,10 €

25–30 km 6,80 €

Resan beställs från reseservicecentralen föregående dag eller senast två timmar innan resan börjar på numret 010 217 6537. Kom ihåg att avbeställa resan om du inte behöver den.

Samtalen besvaras varje dag 24 h.

Samtalsavgiften inkluderar ingen serviceavgift, endast avgifter som operatören debiterar. För köande debiteras ingen extra avgift.