Vi erbjuder mångsidiga byggalternativ för invånarna och företagen. Tillgängligt finns tomter för egnahemshus, radhus och semesterbostäder samt tomter för flerbostadshus, kommersiell verksamhet och industri på olika håll i staden. Sökbara tomter finns för påseende i e-tjänsten för presentation och sökning av tomter.

Merparten av våra tomter för egnahemshus är fria för reservation för byggande av ett eget hem. Tomter finns tillgängliga i såväl landsbygdens lugn som i mer tätbebodda områden.

Tomter för radhus och flerbostadshus är sökbara för företag inom byggbranschen. Innan förvärvet av tomten går igenom ska den som reserverar tomten presentera godtagbara planer för tomtanvändningen.

Seinäjoki har flera företags- och näringsområden på olika håll i staden. Reservation av företagstomter förutsätter alltid en förhandling med stadens kontaktperson.

För tomtreservationer debiteras en reservationsavgift enligt en bekräftad prislista som krediteras på tomtpriset. Vid avstående från reservationen behåller staden reservationsavgifterna. Tomterna söks via e-tjänsten för tomtsökning. Mer information finns på den finskspråkiga webbplatsen.