Gatuunderhåll innebär underhåll och renhållning av gator, vägar, leder för lätt trafik, broar, torg och övriga allmänna områden samt underhåll av privata vägar som staden tar hand om. Dessutom ansvarar gatuunderhållet för skötsel av dagvattennätet och tillhörande pumpstationer.

Gator I Seinäjoki som omfattas av underhåll och renhållning har indelats i tre underhållskategorier; kategori I, II, III. Gatorna sköts efter prioritetsordning enligt underhållskategori samt i enlighet med definierade kvalitetsvärden för underhållskategorin.

Här kan du läsa lagen om underhåll och renhållning

Peräseinäjoki & Ylistaro

Hannu Ilomäki ansvarar för gatuunderhåll i området Peräseinäjoki.

Antti Punkari ansvarar för gatuunderhåll i området Ylistaro.

Respons om underhållsarbete

Respons om underhållsarbete kan i första hand ges via stadens elektroniska responsservice.